Mogelijke situaties

Een patiënt komt langs voor een raadpleging, daghospitalisatie of hospitalisatie en de arts besluit de patiënt te testen op een COVID-19-besmetting

 

 • het staal wordt afgenomen
 • indien de te testen persoon de app Coronalert gebruikt, vraagt de arts hem om met de app Coronalert een testcode en de datum van besmettelijkheid te berekenen (17 cijfers) en de testcode en de datum van besmettelijkheid mee te delen aan de arts, zodat de arts ze kan meedelen aan Sciensano
 • de arts maakt een elektronisch voorschrift aan voor de uitvoering van een test; indien de patiënt geen INSZ heeft, kan een Bis-nummer worden aangemaakt met behulp van het softwarepakket van de huisarts of met behulp van de webtoepassing eHealthCreaBis
 • de arts zendt het elektronisch voorschrift via de eForm LaboratoryTestRequest naar de eHealthbox van het laboratorium; het elektronisch voorschrift bevat minstens
  • het INSZ van de te testen persoon
  • het telefoonnummer (bij voorkeur een GSM-nummer) van de te testen persoon
  • het RIZIV-nummer van de voorschrijvende arts
  • het RIZIV-nummer van maximaal 2 andere artsen dan de voorschrijvende arts die het testresultaat moeten krijgen
  • de test prescription (TP) code
  • de datum van de staalafname
  • het staalnummer
  • het type staal
  • het RIZIV-nummer van het laboratorium waarnaar het staal wordt gestuurd voor uitvoering van de test
  • de reden van de staalafname
  • indien de persoon symptomatisch is, de datum van het begin van de symptomen
  • indien van toepassing, de identiteit van de collectiviteit of de onderneming waarvan de te testen persoon deel uitmaakt
 • het softwarepakket van het ziekenhuis zendt automatisch de eForm LaboratoryTestPrescription en CTPCRequest naar Sciensano
  • met de vermelde minimale gegevens uit het elektronisch voorschrift opgezonden naar het laboratorium
  • aangevuld, indien de te testen persoon de app Coronalert gebruikt, met de testcode (17 cijfers) en de datum van besmettelijkheid berekend door de app van de te testen persoon
 • het staal wordt overgemaakt aan het laboratorium
 • na de uitvoering van de test, krijgt de arts het testresultaat van het laboratorium, bv. in zijn eHealthbox
 • de geteste persoon kan het testresultaat raadplegen via www.mijngezondheid.be en krijgt het testresultaat te zien op de app Coronalert indien hij deze gebruikt

Een ziekenhuis organiseert een openbaar toegankelijke staalafnamepost