Mogelijke situaties tot 3 november

Een patiënt komt langs voor een raadpleging, daghospitalisatie of hospitalisatie en de arts vermoedt een COVID-19 besmetting

 • het staal wordt afgenomen
 • het voorschrift voor de uitvoering van een test wordt elektronisch overgemaakt aan het labo, met vermelding van het juiste INSZ van de geteste patiënt
 • de eForm LaboratoryTestPrescription wordt ingevuld en elektronisch overgemaakt aan Sciensano, met minstens de vermelding van het juiste INSZ en het juiste telefoonnummer van de geteste patiënt; indien de patiënt geen INSZ heeft, kan dit worden aangemaakt met behulp van het ziekenhuisinformatiesysteem of met behulp van een webtoepassing
 • de test wordt uitgevoerd
 • het testresultaat wordt gepubliceerd op de elektronische resultatenserver van het labo
 • het testresultaat wordt overgemaakt aan de aangeduide arts
 • het testresultaat wordt, binnen het uur na de beschikbaarheid ervan op de elektronische resultatenserver, door het labo elektronisch overgemaakt aan Sciensano via de eForm LaboratoryTestResult, met vermelding van het juiste INSZ van de geteste patiënt

 

Een afgenomen staal wordt ontvangen

 • de test wordt uitgevoerd
 • het testresultaat wordt gepubliceerd op de elektronische resultatenserver van het laboratorium
 • het testresultaat wordt overgemaakt aan de aangeduide arts
 • het testresultaat wordt, binnen het uur na de beschikbaarheid ervan op de elektronische resultatenserver, elektronisch overgemaakt aan Sciensano via de eForm LaboratoryTestResult, met vermelding van het juiste INSZ van de geteste patiënt

 

Een patiënt komt langs voor een staalafname en een test met een geldig testvoorschrift van een arts

 • het staal wordt afgenomen
 • de test wordt uitgevoerd
 • het testresultaat wordt gepubliceerd op de elektronische resultatenserver van het laboratorium
 • het testresultaat wordt overgemaakt aan de aangeduide arts
 • het testresultaat wordt, binnen het uur na de beschikbaarheid ervan op de elektronische resultatenserver, elektronisch overgemaakt aan Sciensano via de eForm LaboratoryTestResult, met vermelding van het juiste INSZ van de geteste patiënt

 

Een patiënt komt langs voor een staalafname en een test zonder een geldig testvoorschrift van een arts, maar met een geldige corona test prescription code opgestuurd door het call center

 • de geldigheid van de corona test prescription code voor de betrokken patiënt wordt nagekeken, hetzij met behulp van het eigen softwarepakket, hetzij met behulp van een webtoepassing; enkel indien de corona test prescription code geldig is voor de betrokken patiënt kan een staal worden afgenomen en een test uitgevoerd ten laste van de ziekteverzekering
 • het laboratorium maakt de link tussen het juiste INSZ en het juiste telefoonnummer van de geteste patiënt over aan Sciensano
  • ofwel door de link tussen het juiste INSZ en het juiste telefoonnummer van de geteste patiënt toe te voegen in een gegevensbank met de corona test prescription codes; indien de patiënt geen INSZ heeft, kan dit worden aangemaakt met behulp van een webtoepassing
  • ofwel door in de eForm LaboratoryTestResult zowel het juiste INSZ als het juiste telefoonnummer van de geteste patiënt te vermelden; indien de patiënt geen INSZ heeft, kan dit worden aangemaakt met behulp van een webtoepassing
  • ofwel door de eForm LaboratoryTestPrescription in te vullen en elektronisch over te maken aan Sciensano, met minstens de vermelding van het juiste INSZ en het juiste telefoonnummer van de geteste patiënt; indien de patiënt geen INSZ heeft, kan dit worden aangemaakt met behulp van een webtoepassing
 • het staal wordt afgenomen
 • de test wordt uitgevoerd
 • het testresultaat wordt gepubliceerd op de elektronische resultatenserver van het labo
 • het testresultaat wordt overgemaakt aan de aangeduide arts
 • het testresultaat wordt, binnen het uur na de beschikbaarheid ervan op de elektronische resultatenserver, door het laboratorium elektronisch overgemaakt aan Sciensano via de eForm LaboratoryTestResult, met vermelding van het juiste INSZ en eventueel (zie hoger) het juiste telefoonnummer van de geteste patiënt

 

Een patiënt komt langs voor een staalafname en een test zonder een geldig testvoorschrift en zonder een geldige corona test prescription code

 • de patiënt wordt doorverwezen naar een arts