Mededeling van de prioritair te vaccineren zorgverleners

In het kader van de  interfederale vaccinatiestrategie worden de zorgverleners van de eerste lijn prioritair gevaccineerd. De lijst van de betrokken zorgverleners wordt door de deelstaten opgemaakt en vervolgens gepubliceerd in een database die door het eHealth-platform wordt beheerd. De INSZ van deze zorgverleners worden vervolgens geactiveerd (zie overzicht van aantal geactiveerde zorgverleners) en op een beveiligde manier overgemaakt aan de vaccination codes gegevensbank. De uitnodigingen worden ten slotte naar de betrokken zorgverleners verstuurd.

De hiertoe te volgen procedure, o.a. de voorbereiding van het CSV-bestand, de specificaties ervan en de wijze van overmaking worden in dit document toegelicht. U vindt bovendien een voorbeeld van een CSV-bestand voor een goed begrip van de in acht te nemen structuur.

Bij vragen over het ene of andere aspect gelieve contact op te nemen met emmanuel.dehemricourtdegrunne@ehealth.fgov.be