Wat kan een gemandateerd administratief persoon doen in de registratie tool?

Eenmaal aangemeld in de toepassing moet deze gebruiker, net als een arts, de collectiviteit of het bedrijf waarvoor hij werkt, selecteren.

De gemandateerde persoon heeft toegang tot:

  • het tabblad “Zoeken”;
  • het tabblad “Voorschriftaanvra(a)g(en)” (zoals een arts);
  • de mogelijkheid om er onmiddellijk aan analyseaanvraag aan te koppelen.

Hij heeft GEEN toegang tot:

  • het dashboard met de aanvragen alsook de resultaten