Hoe kan ik een mandaat aanvragen voor een administratief persoon?

U kunt een administratief persoon mandateren via de applicatie “Mandaten” van de Federale Overheidsdienst Financiën: https://eservices.minfin.fgov.be/mandates/healthcare/

Daar kunt u een mandaat in uw eigen naam aanvragen door een persoon aan te duiden die bevoegd is voor “Covid-19-testvoorschriften”.

Opmerking : U vindt alle instructies voor het aanmaken van een mandaat op https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/hoe-krijgt-u-toegang-tot-het-portaalegezondheid-/mandaten

Nadat de mandaataanvraag is ingevoerd, moet u de administratief persoon hiervan op de hoogte brengen. Deze moet deze aanvraag valideren door in zijn eigen naam in te loggen op de toepassing “Mandaten” en de aanvraag te bevestigen.

Indien de persoon die u een mandaat wilt toekennen geen Belgische verblijfsplaats heeft, kan u een mandaat aanvragen door gebruik te maken van een .csv-file. In deze file dient u de volgende gegevens op te nemen gescheiden door “;”:

  • Rijksregisternummer (verplicht);
  • E-mail van de persoon aan wie u mandaat geeft (facultatief);
  • Hoedanigheid (facultatief);
  • Taal (facultatief);
  • Referentie (facultatief);
  • Startdatum van het mandaat (verplicht);
  • Einddatum van het mandaat (verplicht).

De velden die facultatief zijn, moeten blanco gelaten worden in de .csv-file: 415646483;john.doe@minfin.fed.be;;nl;test1;20210101;20221231