Ik vind mijn gemeenschap niet terug in de registratietool?

Ik vind mijn gemeenschap niet terug in de registratietool?

Zie vraag “Hoe koppel ik mijn account aan een collectiviteit?” Opmerking: Indien u uw collectiviteit niet meteen terug kan vinden, wordt er aangeraden om enkel op adres of enkel op postcode te zoeken (zonder de andere velden in te vullen).

Hoe koppel ik mijn account aan een collectiviteit?

De koppeling van een collectiviteit aan het account vindt plaats in het tabblad “Entiteitsarts zone”. In de lijst van gemeenschappen kan u terugvinden voor welke gemeenschappen u bekend staat als de verantwoordelijke arts. Verschijnt uw collectiviteit niet in de lijst, dan klikt u op “mijn gemeenschap staat niet in deze lijst”. Er opent een venster waarin u kunt zoeken. U kunt zoeken op volgende waarden (of een combinatie ervan): Naam Type organisatie Straat Postcode Gemeente Selecteer vervolgens de collectiviteit waar uw account aan gekoppeld moet worden en leg een verklaring op eer af om aan te tonen dat u in...

Wat kan een gemandateerd administratief persoon doen in de registratie tool?

Eenmaal aangemeld in de toepassing moet deze gebruiker, net als een arts, de collectiviteit of het bedrijf waarvoor hij werkt, selecteren. De gemandateerde persoon heeft toegang tot: het tabblad “Zoeken”; het tabblad “Voorschriftaanvra(a)g(en)” (zoals een arts); de mogelijkheid om er onmiddellijk aan analyseaanvraag aan te koppelen. Hij heeft GEEN toegang tot: het dashboard met de aanvragen alsook de resultaten

Hoe kan ik een mandaat aanvragen voor een administratief persoon?

U kunt een administratief persoon mandateren via de applicatie “Mandaten” van de Federale Overheidsdienst Financiën: https://eservices.minfin.fgov.be/mandates/healthcare/ Daar kunt u een mandaat in uw eigen naam aanvragen door een persoon aan te duiden die bevoegd is voor “Covid-19-testvoorschriften”. Opmerking : U vindt alle instructies voor het aanmaken van een mandaat op https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/hoe-krijgt-u-toegang-tot-het-portaalegezondheid-/mandaten Nadat de mandaataanvraag is ingevoerd, moet u de administratief persoon hiervan op de hoogte brengen. Deze moet deze aanvraag valideren door in zijn eigen naam in te loggen op de toepassing “Mandaten” en de aanvraag te bevestigen. Indien de persoon die u een mandaat wilt toekennen geen Belgische verblijfsplaats...

Hoe kan ik mij aanmelden in de CTPC registratietool?

Om Corona Test Prescription & Consultation (CTPC) te openen, moet u zich aanmelden. Hiervoor gaat u naar het eHealth-portaal www.ehealth.fgov.be. Klik op “Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg”. Selecteer “Corona Test Prescription & Consultation” in de lijst van onlinediensten Klik op “Toegang tot Corona Test prescription & Consultation”. U kunt ook toegang krijgen tot Corona Test Prescription & Consultation via deze link: http://pcr.tracing-coronavirus.be/. Om veiligheidsredenen is de identificatie voor Corona Test Prescription & Consultation verplicht via de elektronische Identiteitskaart, itsme of een andere digitale sleutel. Opmerking: we raden u aan te werken met Google Chrome of Mozilla Firefox.

Hoe kan ik testmateriaal bestellen?

Het proces m.b.t. aanvragen van testmateriaal valt onder de verantwoordelijkheid van de regio’s: Vlaanderen: u dient uw aanvraag in via het e-loket of u neemt contact op met de regioverantwoordelijke. Brussel: U neemt contact op met testing@iriscare.brussels. Eenmaal groen licht verkregen werd, zal de regioverantwoordelijke uw testaanvraag lanceren in de applicatie van Medista. Wallonië: U neemt contact op met AVIQ. Eenmaal groen licht verkregen werd, zal de regioverantwoordelijke uw testaanvraag lanceren in de applicatie van Medista. Opm.: Aanvragen dienen steeds 48u op voorhand te worden ingediend. In geval van uitbraak mag u uw aanvraag tot 14u indienen voor testing de...

Ik heb een foutieve registratie gedaan (bijv. foute CV-code ingevoerd, foutief labo geselecteerd, foutieve link tussen CV-code en RRN).

Indien u het eForm reeds verstuurd heeft, kan u geen aanpassingen meer doen. U registreert dus best de staal opnieuw. Indien het om een foutieve link tussen de CV-code en de patiënt (RRN) gaat, brengt u het testlabo hiervan op hoogte. Dergelijke communicatie is belangrijk aangezien het testlabo anders 2x een eForm voor dezelfde barcode ontvangt. Vragen m.b.t. de TESTRESULTATEN   CONSORTIUM (LIÈGE & ULB-IBC & UCL-ST-LUC) (0425663615) Cerba Research 09 240 94 44 COVID19@cerbaresearch.com UZ KU LEUVEN (82470091) 016 34 69 33 covidplatform@uzleuven.be CH JOLIMONT U MONS (85562413) 064 23 40 90 pfn@jolimont.be UZ ANTWERPEN (81160393)   03 821...

We hebben nog ongebruikt testmateriaal van een vorige testing. Mogen we dit nog gebruiken?

In het nieuwe federale platform worden enkel nog de nieuwe (Diagenode) tubes geanalyseerd. Indien u over ‘oud’ testmateriaal (Greiner tubes) beschikt, gelieve dit dan niet langer te gebruiken en contact op te nemen met onderstaande contactpersoon om een ophaling van dit materiaal af te stemmen: Medista via testing@medista.be Wanneer u contact opneemt, vermeldt u het aantal/volume op te pikken materiaal, adres en contactgegevens (email en telefoonnummer). De niet-afgenomen stalen worden verzameld in een doos met een duidelijke vermelding “Ongebruikt Materiaal”. Medista zal nadien een bevestigingsmail sturen van de ophaling naar de collectiviteit en de regioverantwoordelijke voor de collectiviteit. Opmerking: Omwille...

Ik wens inzicht te krijgen in de Cycle Threshold (CT)-waarden van het staal.

Bij vragen kan u afhankelijk van het labo waar u mee samenwerkt  bij de volgende contact adressen terecht. Gelieve uw vraag via mail te stellen en zeker de desbetreffende CV-codes mee te geven: Vragen m.b.t. de TESTRESULTATEN   CONSORTIUM (LIÈGE & ULB-IBC & UCL-ST-LUC) (0425663615) Cerba Research 09 240 94 44 COVID19@cerbaresearch.com UZ KU LEUVEN (82470091) 016 34 69 33 covidplatform@uzleuven.be CH JOLIMONT U MONS (85562413) 064 23 40 90 pfn@jolimont.be UZ ANTWERPEN (81160393)   03 821 21 82 platformbis@uza.be UZ GENT (84470073)   09 332 11 66 covidlab@uzgent.be CHU – UCL – NAMUR (89160519) 081 42 48 45 plateformecovidnamur-chu@uclouvain.be