Hoe kan ik testmateriaal bestellen?

Hoe kan ik testmateriaal bestellen?

Het proces m.b.t. aanvragen van testmateriaal valt onder de verantwoordelijkheid van de regio’s: Vlaanderen: u dient uw aanvraag in via het e-loket of u neemt contact op met de regioverantwoordelijke. Brussel: U neemt contact op met testing@iriscare.brussels. Eenmaal groen licht verkregen werd, zal de regioverantwoordelijke uw testaanvraag lanceren in de applicatie van Medista. Wallonië: U neemt contact op met AVIQ. Eenmaal groen licht verkregen werd, zal de regioverantwoordelijke uw testaanvraag lanceren in de applicatie van Medista. Opm.: Aanvragen dienen steeds 48u op voorhand te worden ingediend. In geval van uitbraak mag u uw aanvraag tot 14u indienen voor testing de...

Ik heb een foutieve registratie gedaan (bijv. foute CV-code ingevoerd, foutief labo geselecteerd, foutieve link tussen CV-code en RRN).

Indien u het eForm reeds verstuurd heeft, kan u geen aanpassingen meer doen. U registreert dus best de staal opnieuw. Indien het om een foutieve link tussen de CV-code en de patiënt (RRN) gaat, brengt u het testlabo hiervan op hoogte. Dergelijke communicatie is belangrijk aangezien het testlabo anders 2x een eForm voor dezelfde barcode ontvangt. Vragen m.b.t. de TESTRESULTATEN   CONSORTIUM (LIÈGE & ULB-IBC & UCL-ST-LUC) (0425663615) Cerba Research 09 240 94 44 COVID19@cerbaresearch.com UZ KU LEUVEN (82470091) 016 34 69 33 covidplatform@uzleuven.be CH JOLIMONT U MONS (85562413) 064 23 40 90 pfn@jolimont.be UZ ANTWERPEN (81160393)   03 821...

We hebben nog ongebruikt testmateriaal van een vorige testing. Mogen we dit nog gebruiken?

In het nieuwe federale platform worden enkel nog de nieuwe (Diagenode) tubes geanalyseerd. Indien u over ‘oud’ testmateriaal (Greiner tubes) beschikt, gelieve dit dan niet langer te gebruiken en contact op te nemen met onderstaande contactpersoon om een ophaling van dit materiaal af te stemmen: Medista via testing@medista.be Wanneer u contact opneemt, vermeldt u het aantal/volume op te pikken materiaal, adres en contactgegevens (email en telefoonnummer). De niet-afgenomen stalen worden verzameld in een doos met een duidelijke vermelding “Ongebruikt Materiaal”. Medista zal nadien een bevestigingsmail sturen van de ophaling naar de collectiviteit en de regioverantwoordelijke voor de collectiviteit. Opmerking: Omwille...

Ik wens inzicht te krijgen in de Cycle Threshold (CT)-waarden van het staal.

Bij vragen kan u afhankelijk van het labo waar u mee samenwerkt  bij de volgende contact adressen terecht. Gelieve uw vraag via mail te stellen en zeker de desbetreffende CV-codes mee te geven: Vragen m.b.t. de TESTRESULTATEN   CONSORTIUM (LIÈGE & ULB-IBC & UCL-ST-LUC) (0425663615) Cerba Research 09 240 94 44 COVID19@cerbaresearch.com UZ KU LEUVEN (82470091) 016 34 69 33 covidplatform@uzleuven.be CH JOLIMONT U MONS (85562413) 064 23 40 90 pfn@jolimont.be UZ ANTWERPEN (81160393)   03 821 21 82 platformbis@uza.be UZ GENT (84470073)   09 332 11 66 covidlab@uzgent.be CHU – UCL – NAMUR (89160519) 081 42 48 45 plateformecovidnamur-chu@uclouvain.be

Ik heb vragen over de testresultaten of het ontbreken van deze resultaten. Waar kan ik terecht ?

Bij vragen kan u afhankelijk van het labo waar u mee samenwerkt terecht bij de volgende contact adressen: Vragen m.b.t. de TESTRESULTATEN   CONSORTIUM (LIÈGE & ULB-IBC & UCL-ST-LUC) (0425663615) Cerba Research 09 240 94 44 COVID19@cerbaresearch.com UZ KU LEUVEN (82470091) 016 34 69 33 covidplatform@uzleuven.be CH JOLIMONT U MONS (85562413) 064 23 40 90 pfn@jolimont.be UZ ANTWERPEN (81160393)   03 821 21 82 platformbis@uza.be UZ GENT (84470073)   09 332 11 66 covidlab@uzgent.be CHU – UCL – NAMUR (89160519) 081 42 48 45 plateformecovidnamur-chu@uclouvain.be

De testresultaten van mijn collectiviteit zijn maar gedeeltelijk beschikbaar, terwijl alle stalen gelijktijdig opgehaald werden ?

We streven ernaar de testresultaten zo snel mogelijk na ophalen van het staal ter beschikking te stellen. Mogelijks zijn de stalen van uw collectiviteit verdeeld over meerdere testruns, en is de rapporteringstijd bijgevolg verschillend. Het is ook mogelijk dat bepaalde stalen hertest moeten worden omdat ze niet dadelijk een resultaat opleveren waardoor een langere doorlooptijd nodig is. Bij vragen kan u afhankelijk van het labo waar u mee samenwerkt terecht op volgende contact adressen: Vragen m.b.t. de TESTRESULTATEN   CONSORTIUM (LIÈGE & ULB-IBC & UCL-ST-LUC) (0425663615) Cerba Research 09 240 94 44 COVID19@cerbaresearch.com UZ KU LEUVEN (82470091) 016 34 69...

Wie dient op de hoogte gebracht te worden van het testresultaat ?

Enkel de arts heeft toegang tot de resultaten indien zijn/haar account gelinkt werd aan de desbetreffende instelling. Waar nodig, dient de arts de resultaten te bespreken met de directeur/directrice van de instelling om tijdig de nodige maatregelen te kunnen nemen. Hierbij dient steeds het confidentiële karakter gewaarborgd te blijven.

Kan ik alle resultaten zien per instelling ?

Voor alle instellingen (woonzorg, gevangenissen, asielcentra,…) zullen de resultaten gedurende 14 dagen na staalafname beschikbaar zijn via de toepassing. Nadien zijn resultaten enkel beschikbaar via de dokterspakketten van de artsen die toegang hebben tot het resultaat. https://www.ehealth.fgov.be/file/view/AXV0gygqdDaxruxu0F1b  

Kan ik als patiënt toegang krijgen tot mijn resultaat ?

Als patiënt kan je via mijngezondheid.be je testresultaat raadplegen. Opmerking: Wij verzoeken u vriendelijk om hiervoor niet het call center, noch de labo’s te contacteren. Deze mensen mogen u noch telefonisch, noch via mail informeren omtrent uw resultaten. U dient hiervoor contact op te nemen met uw arts of de verantwoordelijke arts voor de betrokken collectiviteit.