Mogelijke situaties tot 3 november

Een patiënt komt langs voor een staalafname en een test met een geldig testvoorschrift van een arts

 • het staal wordt afgenomen
 • het staal wordt opgestuurd naar het laboratorium voor de uitvoering van de test
  • hetzij naar een erkend laboratrium via de gebruikelijke software toepassing, met vermelding van het juiste INSZ van de geteste patiënt
  • hetzij naar het federaal platform na invulling van de testaanvraag via de webtoepassing, met vermelding van het juiste INSZ en het juiste telefoonnummer van de geteste patiënt

 

Een patiënt komt langs voor een staalafname en een test zonder een geldig testvoorschrift van een arts, maar met een geldige corona test prescription code opgestuurd door het call center en het staal wordt gestuurd naar het federaal platform voor de uitvoering van de test

 • de geldigheid van de corona test prescription code voor de betrokken patiënt wordt nagekeken, hetzij met behulp van het eigen softwarepakket, hetzij met behulp van een webtoepassing; enkel indien de corona test prescription code geldig is voor de betrokken patiënt kan een staal worden afgenomen en een test uitgevoerd ten laste van de ziekteverzekering
 • het staal wordt afgenomen
 • het staal wordt opgestuurd naar het federaal platform voor de uitvoering van de test na invulling van de testaanvraag via de webtoepassing, met vermelding van het juiste INSZ en het juiste telefoonnummer van de geteste patiënt; indien de patiënt geen INSZ heeft, kan dit worden aangemaakt met behulp van een webtoepassing

 

Een patiënt komt langs voor een staalafname en een test zonder een geldig testvoorschrift van een arts, maar met een geldige corona test prescription code opgestuurd door het call center en het staal wordt gestuurd naar een erkend laboratorium voor de uitvoering van de test

 • de geldigheid van de corona test prescription code voor de betrokken patiënt wordt nagekeken, hetzij met behulp van het eigen softwarepakket, hetzij met behulp van een webtoepassing; enkel indien de corona test prescription code geldig is voor de betrokken patiënt kan een staal worden afgenomen en een test uitgevoerd ten laste van de ziekteverzekering
 • het triagecentrum maakt de link tussen het juiste INSZ en het juiste telefoonnummer van de geteste patiënt over aan Sciensano
  • ofwel door de link tussen het juiste INSZ en het juiste telefoonnummer van de geteste patiënt toe te voegen in een gegevensbank met de corona test prescription codes; indien de patiënt geen INSZ heeft, kan dit worden aangemaakt met behulp van een webtoepassing
  • ofwel door de eForm LaboratoryTestPrescription in te vullen en elektronisch over te maken aan Sciensano, met minstens de vermelding van het juiste INSZ en het juiste telefoonnummer van de geteste patiënt; indien de patiënt geen INSZ heeft, kan dit worden aangemaakt met behulp van een webtoepassing
 • het staal wordt afgenomen
 • het staal wordt opgestuurd naar een erkend laboratorium via de gebruikelijke software toepassing, met vermelding van het juiste INSZ van de geteste patiënt

 

Een patiënt komt langs voor een staalafname en een test zonder een geldig testvoorschrift en zonder een geldige corona test prescription code

 • de patiënt wordt doorverwezen naar een arts