FAQs

Levering & ophaling (7)

Medista levert het materiaal in lijn met de afspraken. Opmerking: u kan dus geen resupply boxen meer aanvragen bij de koeriers die de afgenomen stalen komen ophalen.

De gemaakte afspraken met de vorige logistieke partners worden in principe behouden, tenzij anders overeengekomen.

Afhankelijk van de openingsuren van het triagecentrum en het volume stalen dat verwerkt wordt per dag, kunnen er meerdere pick-up momenten afgesproken worden. In principe worden er minimaal 2 pick-up momenten per dag voorzien.

 • Cerba Research verzorgt de pick-up indien u test met Consortium (ULB, UCL-Saint-Luc, ULiège): 09 240 94 44 of COVID19@cerbaresearch.com
 • BBC verzorgt de pick-up indien u test met KU-Leuven, UMons, UAntwerpen, UGent of UNamur: 02 537 00 07 of covid@bbc-express.com

Opmerking:

 • Het is essentieel dat alle stalen (en enkel de stalen voor het federaal platform) met de koeriers worden meegegeven.
 • Indien door omstandigheden de openingsuren van uw triagepost wijzigen, is het essentieel om uw logistieke partner hiervan tijdig op de hoogte te brengen.

De afgeleverde testkits (ongebruikt) dienen op kamertemperatuur en in een beveiligde omgeving bewaard te worden.

Stalen moeten bewaard worden in de koelkast, en worden dezelfde dag nog opgehaald. Stalen die na de ophaalronde nog worden afgenomen mogen tot max 20u in de koelkast bewaard worden tot volgende ophaalronde.

Ongebruikte stalen hebben een houdbaarheidsdatum van meerdere maanden.

Een gelekt staal is niet meer bruikbaar.

Indien u merkt dat het staal gelekt heeft, dient u een nieuw staal af te nemen en te registreren. Alsook wordt u gevraagd om een foto te nemen van het gelekt staal waarop het lotnummer duidelijk zichtbaar is. Deze foto mag u doormailen naar testing@medista.be.

U kunt de stalen die u via de federale overheid ontvangt niet naar een ander labo brengen. Omgekeerd worden enkel de stalen van de overheid via het federaal platform geanalyseerd. Omgekeerd worden enkel de stalen van de overheid via de centrale weg geanalyseerd. Eventuele bijkomende stalen moet u zelf naar een labo brengen. Ook andere stalen (bv een bloedanalyse) kunnen niet meegegeven worden. Let er dus steeds op dat u de juiste stalen aan de koeriers van het federale platform (BBC, respectievelijk Cerba meegeeft) en steeds alle afgenomen stalen.

Staalafname (3)

Wij verwijzen naar de procedure voor staalafname (Zie Annex 2 onderaan) die bij de levering van het materiaal werd gevoegd. Lees deze heel goed na, want correcte staalafname is essentieel om een labotest succesvol uit te voeren. Kijk eveneens goed naar welk type wisser je ontvangen hebt.

Het federaal platform kan zowel nasopharyngeale wissers (neuswissers) als oropharyngeale (keelwissers) aanleveren. Gelieve hiermee rekening te houden bij de staalafname.

Wij verwijzen naar de procedure (zie Annex 1 & 2) voor staalafname. Deze wordt eveneens bij de levering van het materiaal  toegevoegd.

Belangrijk hierbij is dat het buisje goed afgesloten is zodat het niet kan lekken tijdens het transport. Daarnaast vragen wij u om afgenomen stalen dadelijk te registreren (zie FAQ 5. Testregistratie) in de door u gebruikte toepassing (bv. Doclr, Mediris, etc.). Dit zorgt ervoor dat het staal gelinkt wordt aan de patiëntgegevens. Voor stalen die niet geregistreerd worden, zullen geen testresultaten ter beschikking kunnen worden gesteld en wordt de test niet uitgevoerd.

Indien u beschikt over dunne swabs (voor neusafname) kan u deze gebruiken voor staalafname bij kinderen.

Testmateriaal (3)

Het testmateriaal wordt aangeleverd door de logistieke partner Medista. Indien u bijkomend testmateriaal nodig heeft, kan u een aanvraag lanceren voor resupply kits via order-testing.medista.be. U dient zich hiervoor éénmalig te registeren op register.medista.be.

Bij problemen kan u contact opnemen:

MEDISTA
02 646 00 35
testing@medista.be

Gelieve de instructies te consulteren.

U ontvangt steeds een doos om uw stalen in te positioneren. Vervolgens dient u deze doos in de ontvangen zak te plaatsen.  Wenst u bijkomende dozen te ontvangen, kan u een aanvraag indienen via: order-testing.medista.be.

Gelieve u te richten tot de regionale verantwoordelijken van de triagecentra. Het beschermend materiaal voor staalafnames in triagecentra wordt standaard niet voorzien via het federaal platform.

Testregistratie (11)

Via de volgende website vindt u alle nodige informatie: https://www.corona-tracking.info/huisarts/mogelijke-situaties/  

Via de volgende website vindt u alle nodige informatie: https://www.corona-tracking.info/triagecentrum/mogelijke-situaties/

Om dit mogelijk te maken moet het triagecentrum beschikken over een eHealthBox (op basis van het officiële erkenningsnummer als triagecentrum).

De verantwoordelijke van het triagecentrum kan hiervoor een eHealth certificaat aanvragen met zijn/haar eID (en de daarbij horende PIN code).

Dit certificaat moet vervolgens worden ingeladen in de eHealthBox module die het triagecentrum gebruikt om eHealthBox berichten te verzenden en te ontvangen.

Meer informatie over de aanvraag van eHealth certificaten kan u vinden op:

Voor de mogelijke tools, zie: https://www.corona-tracking.info/triagecentra/informatie-en-hulpmiddelen/

 

Gemachtigde personen in de gebruikte toepassing.

Als u de reserveringstool gebruikt: https://www.corona-tracking.info/triagecentra/gebruikshandleidingen-reserveringstool/

Als u andere toepassingen gebruikt, gelieve contact op te nemen met uw softwareleverancier.

Indien de patiënt niet over een RRN beschikt, bestaat de mogelijkheid om een BIS-nummer of TER-nummer aan te maken:

 • TER-nummer: Het aanmaken van een TER-nummer kan rechtstreeks in het door u gebruikte softwarepakket.
 • BIS-nummer
  • Beschikt de patiënt reeds over een BIS-nummer dan kan dit rechtstreeks in de tool geregistreerd worden.
  • Beschikt de patiënt nog niet over een BIS-nummer dan bestaat de mogelijkheid om dit aan te maken (zie procedure hieronder)

Aanmaken BIS-nummer

Als een patiënt niet over een rijksregisternummer beschikt, is er de mogelijkheid om een BIS-nummer aan te maken. Zo wordt de patiënt geregistreerd in het BIS-register, een aan het rijksregister complementair register. Het BIS-nummer wordt aangemaakt op basis van een set van minimale identificatiegegevens:

 • MID 1a: naam, eerste voornaam, geboortedatum, contactadres in België
 • MID 1b: naam, eerste voornaam, geboortedatum, verblijfsadres in het buitenland
 • MID 2: naam, eerste voornaam, geslacht, geboortedatum en -plaats (d.w.z. het land en de plaats)

De functionaliteit om een BIS-nummer te creëren is geïntegreerd in de meeste professionele softwarepakketten gebruikt door de huisarts. Opgelet: in Mediris is deze functie niet beschikbaar en ook bij wijkgezondheidscentra die PriCare/Topaz gebruiken werkt dit niet. Een webapplicatie voor de aanmaak van bis-nummers is beschikbaar voor artsen op https://ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/beroepsbeoefenaars-in-de-gezondheidszorg/ehealthcreabis . Bij vragen kunnen artsen contact opnemen met de cel Identificatie van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid via mail aan : identification@ksz-bcss.fgov.be. Uw aanvragen zullen prioritair worden verwerkt op werkdagen tussen 8 en 17 uur. In dat geval wordt u verzocht om het volgende in de mail te vermelden “aanmaak Bisnummer – Covid-19”.

Indien u de link tussen de barcode en de patiënt nog ter beschikking heeft, kan u tot een paar uur nadien de test nog registeren in de toepassing opdat de stalen tijdig getest kunnen worden. Indien u geen informatie meer heeft, zal de test geen resultaat opleveren en zal er een nieuwe test moeten afgenomen worden.

Als u de reserveringstool gebruikt: https://www.corona-tracking.info/triagecentra/gebruikshandleidingen-reserveringstool/

Als u andere toepassingen gebruikt, gelieve contact op te nemen met uw softwareleverancier.

Als u de reserveringstool gebruikt: https://www.corona-tracking.info/triagecentra/gebruikshandleidingen-reserveringstool/

Als u andere toepassingen gebruikt, gelieve contact op te nemen met uw softwareleverancier.

https://www.corona-tracking.info/triagecentra/gebruikshandleidingen-reserveringstool/

Als u andere toepassingen gebruikt, gelieve contact op te nemen met uw softwareleverancier.

Gelieve de helpdesk van Itsme te contacteren op: +32 (0) 2 657 50 32.

Gelieve het contact center van eHealth te contacteren op: +32 (0) 2 788 51 55.

 Als u de reserveringstool gebruikt: https://www.corona-tracking.info/triagecentra/gebruikshandleidingen-reserveringstool/

Bij registratie van het staal is het essentieel dat u:

 • De correcte barcode ingeeft (i.e. exact de barcode zoals deze op de tube vermeldt staat).
 • Het juiste labo selecteert in lijn met de gemaakte afspraken.

Voor andere tools gelieve u te wenden tot uw softwareleverancier.

In geval u een incorrecte barcode doorgeeft en/of een foutief labo selecteert, kan het federaal platform niet garanderen dat de resultaten van testen (tijdig) teruggekoppeld worden.

Testresultaten (9)

Via eHealth platform: de behandelende arts (die een therapeutische relatie heeft met de patiënt) of de “extra” artsen die werden toegevoegd bij ingave van het staal. Zodra de resultaten van de staalafname beschikbaar zijn worden deze automatisch doorgestuurd naar het eHealth-platform en beschikbaar voor de betrokken artsen.

Via mijngezondheid.be / masanté.be: de patiënt kan het resultaat consulteren van zodra beschikbaar.

Indien u de GMD-houder van de patiënt bent (globaal medisch dossierhouder) of indien u als ontvangende arts werd toegevoegd in de toepassing, dan wordt het resultaat automatisch doorgestuurd naar uw eHealthBox. Daarnaast worden resultaten tevens gepubliceerd op het CoZo platform en vandaar verder naar andere hubs / metahubs verdeeld. Dit betekent dat elke arts met een therapeutische relatie het resultaat van de patiënt kan opvragen via de HUB (CoZo, Netwerk ziekenhuizen Leuven, Brussels Gezondheidsnetwerk en Reseau Santé Wallon).

Enkel de artsen die een therapeutische relatie hebben of die geïdentificeerd werden bij de staalaanvraag, zullen het resultaat krijgen.

Als patiënt kan je via mijngezondheid.be / masanté.be je testresultaat raadplegen.

Opmerking: Wij verzoeken u vriendelijk om hiervoor niet het callcenter te contacteren. Deze mensen mogen u noch telefonisch, noch via mail informeren omtrent uw resultaten.

Voor diegenen die de reserveringstool gebruiken is dit niet mogelijk. Daarom is het van belang dat voor alle patiënten de arts die het resultaat moet ontvangen, wordt ingegeven.

Indien u andere toepassingen gebruikt, gelieve contact op te nemen met uw softwareleverancier.

Dit is niet mogelijk. Het callcenter mag u enkel informeren omtrent de status van uw resultaten (of het ontbreken ervan) en zal in geen geval de effectieve resultaten met u delen.

We streven ernaar de testresultaten zo snel mogelijk na ophalen van het staal ter beschikking te stellen. Mogelijks zijn de stalen van uw collectiviteit verdeeld over meerdere testruns, en is de rapporteringstijd bijgevolg verschillend. Het is ook mogelijk dat bepaalde stalen hertest moeten worden omdat ze niet dadelijk een resultaat opleveren waardoor een langere doorlooptijd nodig is.

Bij vragen kan u afhankelijk van het labo waar u mee samenwerkt terecht op volgende contactadressen:

Vragen m.b.t. de TESTRESULTATEN  
CONSORTIUM (LIÈGE & ULB-IBC & UCL-ST-LUC) (0425663615) Cerba Research
09 240 94 44
COVID19@cerbaresearch.com
UZ KU LEUVEN (82470091) 016 34 69 33
covidplatform@uzleuven.be
CH JOLIMONT U MONS (85562413) 064 23 40 90
pfn@jolimont.be
UZ ANTWERPEN (81160393)

 

03 821 21 82
platformbis@uza.be
UZ GENT (84470073)

 

09 332 11 66
covidlab@uzgent.be
CHU – UCL – NAMUR (89160519) 081 42 48 45
plateformecovidnamur-chu@uclouvain.be

Bij vragen kan u afhankelijk van het labo waar u mee samenwerkt terecht op volgende contactadressen:

Vragen m.b.t. de TESTRESULTATEN  
CONSORTIUM (LIÈGE & ULB-IBC & UCL-ST-LUC) (0425663615) Cerba Research
09 240 94 44
COVID19@cerbaresearch.com
UZ KU LEUVEN (82470091) 016 34 69 33
covidplatform@uzleuven.be
CH JOLIMONT U MONS (85562413) 064 23 40 90
pfn@jolimont.be
UZ ANTWERPEN (81160393)

 

03 821 21 82
platformbis@uza.be
UZ GENT (84470073)

 

09 332 11 66
covidlab@uzgent.be
CHU – UCL – NAMUR (89160519) 081 42 48 45
plateformecovidnamur-chu@uclouvain.be

Bij vragen kan u afhankelijk van het labo waar u mee samenwerkt  bij de volgende contact adressen terecht. Gelieve uw vraag via mail te stellen en zeker de desbetreffende CV-codes mee te geven:

Vragen m.b.t. de TESTRESULTATEN  
CONSORTIUM (LIÈGE & ULB-IBC & UCL-ST-LUC) (0425663615) Cerba Research
09 240 94 44
COVID19@cerbaresearch.com
UZ KU LEUVEN (82470091) 016 34 69 33
covidplatform@uzleuven.be
CH JOLIMONT U MONS (85562413) 064 23 40 90
pfn@jolimont.be
UZ ANTWERPEN (81160393)

 

03 821 21 82
platformbis@uza.be
UZ GENT (84470073)

 

09 332 11 66
covidlab@uzgent.be
CHU – UCL – NAMUR (89160519) 081 42 48 45
plateformecovidnamur-chu@uclouvain.be

Teststrategie triagecentra (1)

Absoluut. U kan hiervoor contact opnemen met FOD Volksgezondheid. Gelieve uw vraag te richten aan volgende personen:

 • Kerkhofs Pierre: pierre.kerkhofs@health.fgov.be
 • Delattre Isabelle: isabelle.delattre@health.fgov.be
 • Matthys Emilie: emilie.matthys@health.fgov.be