Archief teksten

Verzending naar het federaal platform MIPS (mogelijk tot minstens 30 november 2020)

Deze verzending van een staal voor een PCR-test naar een erkend laboratorium dient gepaard te gaan met een elektronische aanvraag van een test die kan worden ingegeven via een webtoepassing. De elektronische aanvraag van een test geschiedt door de degene die de staalafname verricht.

Gebruik van het federaal platform voor het aanvragen van PCR-testen

Manual account request – indien problemen bij aanmaken account: bel Helpdesk op 02 223 00 00

Manual test request – indien problemen bij ingeven testaanvraag: bel Helpdesk op 0800 980 06

Mail verzonden naar triagecentra op 3 mei 2020