Informatie

Regelgeving

Ministerieel besluit van 24 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (artikel 10)

Ministerieel besluit van 10 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID−19 te
beperken (artikel 3)

WHO International health regulations (article 23)

Koninklijk besluit van 29 oktober 1964 betreffende de gezondheidspolitie van het internationaal verkeer

Ontwerpformulier

Draft Belgian Public Health Passenger Locator Form

Bestaande instrumenten

Public Health Passenger Locator Form

EU Healthy Gateways

Passenger Name Record (PNR) – Advanced Passenger Information (API)

TravellersOnline

Maritime declaration of health (WHO International health regulations – article 37 & annex 8) 

Classificatiesystemen voor landen en hun deelgebieden

EU: NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics)

Rest van de wereld: ISO 3166-2

Landencodes Statbel

Buitenlandse systemen

Protocol for arrivals in Greece

Spain Travel Health

Gov.UK Covid-19 form