Overgang naar het nieuwe systeem

De nieuwe eForms in huisartsenpakketten zijn sedert 5 november in productie. Dit houdt volgende wijzigingen in

 • de huisarts krijgt bij het opsturen van een voorschrift naar Sciensano via de eForm LaboratoryTestPrescription een activatiecode (CTPC) op zijn scherm en kan die meedelen aan de patiënt (zie nieuwe rubriek 1 en nieuwe rubriek 2);
 • de patiënt krijgt dezelfde activatiecode (CTPC) via SMS;
 • de huisarts moet geen staalafnamepost meer aanduiden;
 • het softwarepakket van de huisarts stuurt geen eForm meer naar de eHealthbox van een staalafnamepost;
 • de staalafnamepost kan de gegevens gelinkt aan de activatiecode opvragen in de gegevensbank CTPC.

De artsen van collectiviteiten kunnen voortaan testen voorschrijven via de voorschrijftoepassing. Indien zij zelf de staalafname doen, maakt de voorschrijftoepassing een eForm LaboratoryTestRequest aan en stuurt die naar de eHealthbox van het laboratorium dat de test moet uitvoeren. Indien zij niet zelf de staalafname doen, krijgt de arts per patiënt een activatiecode (CTPC) op zijn scherm en kan die meedelen aan de patiënt. De patiënt krijgt dezelfde activatiecode (CTPC) per SMS.

Alle staalafnameposten die in de gegevensbank staalafnameposten hebben aangegeven een reserveringstoepassing te gebruiken, worden aangegeven op de kaart vermeld op www.mijngezondheid.belgie.be. Het is van groot belang dat alle staalafnameposten hun openingsuren opnemen in de gegevensbank staalafnameposten en een reserveringstoepassing gebruiken. Enkel op die manier worden ze ontlast van het overbodige administratief werk. Via de reserveringstoepassing geeft de patiënt immers alle onderstaande gegevens in en kan de staalafnamepost zich ten volle wijden aan de staalafname zelf.

De patiënt, of iemand voor zijn rekening, kan in die staalafnameposten een afspraak maken op basis van zijn activatiecode (CTPC). Hij dient daarbij de volgende gegevens bij de hand te hebben

 • de activatiecode (CTPC) die hij heeft gekregen via SMS of van zijn arts;
 • een telefoonnummer waarop hij kan bereikt worden, liefst een gsm-nummer;
 • een mailadres om eventueel een quarantaine-attest te bezorgen;
 • zijn identificatienummer sociale zekerheid (INSZ);
 • de naam van de huisarts die het testresultaat moet krijgen;
 • als hij de app Coronalert gebruikt, de testcode van 17 cijfers die hij met zijn app heeft gegenereerd en de begindatum van besmettelijkheid die de app heeft berekend.

De staalafnameposten kunnen voorlopig nog staalafnames doen op basis van de huidige procedures. Indien de patiënt beschikt over een activatiecode (CTPC), kunnen ze op basis hiervan toegang hebben tot de gegevensbank CTPC.

Het huidige bestelsysteem voor testen via Cyberlab is nog beschikbaar als fall back tot 15 november 2020.

Inmiddels kunnen patiënten die in quarantaine moeten omdat ze een hoogrisicocontact gehad hebben met een (vermoedelijk) besmet persoon of omdat ze de voorbije periode hebben verbleven in een rode zone in het buitenland en risicogedrag hebben vertoond, zelf een quarantainecertificaat afladen, dat de begindatum en einddatum van de quarantaine aangeeft. Ze krijgen daartoe per SMS een quarantainecode.

Alle toepassingen voor de patiënt staan mooi gebundeld op www.mijngezondheid.belgie.be, linksboven onder COVID-19.