Ik wil vanuit België naar het buitenland

Stap 1: analyse vereisten land(en van bestemming)

Kijk na wat de vereisten zijn die worden gesteld door het/de land(en) van bestemming. De meest recente informatie kan je steeds terugvinden op de website van de FOD Buitenlandse Zaken en, wat betreft de EU-lidstaten, op de website van de EU.

Stap 2: beschikken over relevant EU Digitaal COVID-19 Certificaat

Zorg dat je beschikt over een EU Digitaal COVID-19 Vaccinatie-, Herstel- of Testcertificaat waarmee je bewijst te voldoen aan de vereisten die worden gesteld door het/de land(en) van bestemming.

Let op: de periode waarbinnen een EU Digitaal COVID-19 Vaccinatie- of Testcertificaat als geldig wordt beschouwd, en het soort test (PCR-test of sneltest) dat gedurende welke periode wordt aanvaard, verschilt naargelang het land van bestemming.

Indien je een moet getest worden, kan je daartoe een CTPC (Corona Test Prescription Code) aanvragen. Daarna kan je je testresultaat raadplegen via deze kanalen. Indien je negatief hebt getest kan je via deze kanalen ook een EU Digitaal COVID-19 Testcertificaat afladen.

Indien je een EU Digitaal COVID-19 Vaccinatie- of Herstelcertificaat wenst af te laden, kan je dit doen via de app CovidSafeBe of via een webtoepassing.

Op de website CovidSafeBe kan je lezen hoe je de app CovidSafeBe installeert en kan gebruiken om je EU Digitaal COVID-19 Vaccinatie- of Herstelcertificaat af te laden.

Hieronder kan je lezen hoe je via een webtoepassing je je EU Digitaal COVID-19 Vaccinatie- of Herstelcertificaat kan afladen.


Ik woon in België en wens een EU Digitaal COVID-19 Vaccinatie- of Herstelcertificaat af te laden van mezelf

Je kan je EU Digitaal COVID-19 Vaccinatie- of Herstelcertificaat afladen via deze webtoepassing. Je moet eerst authentiseren met je elektronische identiteitskaart of Itsme.

Zorg dat je het volgende bij de hand hebt

  1. hetzij een lezer voor de elektronische identiteitskaart, je elektronische identiteitskaart en je pincode voor je elektronische identiteitskaart
  2. hetzij je GSM met de Itsme app en je pincode voor Itsme

Ik woon in België en wens een EU Digitaal COVID-19 Vaccinatie- of Herstelcertificaat af te laden van één van de kinderen die bij mij gedomicilieerd zijn

Je kan het EU Digitaal COVID-19 Vaccinatie- of Herstelcertificaat afladen via deze webtoepassing. Je moet je eerst authentiseren met je elektronische identiteitskaart of Itsme.

Zorg dat je het volgende bij de hand hebt

  1. hetzij een lezer voor de elektronische identiteitskaart, je elektronische identiteitskaart en je pincode voor je elektronische identiteitskaart
  2. hetzij je GSM met de Itsme app en je pincode voor Itsme

Selecteer de naam van je kind in het dropdown menu ‘Voor mijn kind’.


Ik woon niet in België

Aan te vullen