Ik wil/moet mezelf of mijn kind laten testen

Algemeen

In verschillende situaties is het wenselijk of nodig dat je jezelf of je kinderen laat testen op COVID-19. Er zijn 2 soorten testen: PCR-testen en sneltesten. Voor een PCR-test wordt het staal afgenomen op een staalafnameplaats. Voor een sneltest wordt het staal afgenomen op een staalafnameplaats of bij een apotheker. Om je te laten testen heb je een code nodig, de zgn. CTPC (Corona Test Prescription Code).


Ik beschik al over een CTPC

Stap 1: organiseren van een staalafname

Met de CTPC die je hebt gekregen via sms en/of mail kan je een afspraak maken voor een test bij een staalafnameplaats in Vlaanderen of Wallonië of in Brussel of je kan naar een apotheker gaan.

Zorg dat je het volgende bij de hand hebt

 1. je CTPC
 2. een GSM-nummer en/of een mailadres waarop je bereikbaar bent
 3. het identificatienummer sociale zekerheid (INSZ) van de te testen persoon

Stap 2: staalafname

Begeef je naar de staalafnameplaats of de apotheker op het afgesproken moment.

Zorg dat je meeneemt

 1. je CTPC
 2. een identiteitsbewijs van de te testen persoon, bij voorkeur de elektronische identiteitskaart

Stap 3: testresultaat

Je kan je testresultaat krijgen via deze kanalen.


Ik beschik nog niet over een CTPC, maar ik beschik over een brief van de school van mijn kind dat mijn kind moet worden getest

Aan te vullen wanneer beschikbaar


Ik beschik nog niet over een CTPC en ik woon in België

Stap 1: zelfevaluatie

Je kan zelf anoniem evalueren of het wenselijk of nodig is dat jij of je kind getest wordt via de zelfevaluatietoepassing. Bij het gebruik van de zelfevaluatietoepassing krijg je op het einde een advies. Indien de zelfevaluatietoepassing je adviseert om je te laten testen, vind je in het advies een link naar de toepassing waarmee je een CTPC voor een gratis test kan aanvragen. Ga dan naar stap 2. Vergeet niet het advies van de zelfevaluatietoepassing af te laden en hetzij in elektronische vorm, hetzij op papier mee te nemen naar de staalafnameplaats.

Je hebt slechts recht op een gratis test op basis van het advies van de zelfevaluatietoepassing om de 11 dagen. Indien je toch sneller wil of moet getest worden, kan je een CTPC voor een betalende test aanvragen. Ga dan naar stap 3.

Stap 2a: aanvragen van een CTPC voor een gratis test

Via de toepassing waarnaar het advies verwijst kan je een CTPC voor een gratis test aanvragen. Je moet je eerst authentiseren met je elektronische identiteitskaart of Itsme.

Zorg dat je het volgende bij de hand hebt

 1. hetzij een lezer voor de elektronische identiteitskaart, de elektronische identiteitskaart en de pincode van de elektronische identiteitskaart van de persoon die moet getest worden, hetzij de GSM met de Itsme app en de pincode voor Itsme van de persoon die moet getest worden > quid kinderen ?
 2. een GSM-nummer en een mailadres waarop de CTPC mag worden opgestuurd

Stap 2b: aanvragen van een CTPC voor een betalende test

Via deze toepassing kan je een CTPC voor een betalende test aanvragen. Je moet je eerst authentiseren met je elektronische identiteitskaart of Itsme.

Zorg dat je volgende informatie bij de hand hebt

 1. hetzij een lezer voor de elektronische identiteitskaart, de elektronische identiteitskaart en de pincode van de elektronische identiteitskaart van de persoon die moet getest worden, hetzij de GSM met de Itsme app en de pincode voor Itsme van de persoon die moet getest worden > quid kinderen ?
 2. een GSM-nummer en een mailadres waarop de CTPC mag worden opgestuurd

Stap 3: organiseren van een staalafname

Met de CTPC die je krijgt per sms en mail kan je een afspraak maken voor een test bij een staalafnameplaats in Vlaanderen of Wallonië of in Brussel of je kan naar een apotheker gaan.

Zorg dat je volgende informatie bij de hand hebt

 1. je CTPC
 2. het GSM-nummer en het mailadres waarnaar je CTPC werd opgestuurd
 3. je identificatienummer sociale zekerheid (INSZ)

Stap 4: staalafname

Begeef je naar de staalafnameplaats of de apotheker op het afgesproken moment.

Zorg dat je meeneemt

 1. je CTPC
 2. indien je een CTPC voor een gratis test hebt aangevraagd, het advies van de zelfevaluatietoepassing hetzij in elektronische vorm, hetzij op papier

Stap 5: testresultaat

Je kan je testresultaat krijgen via deze kanalen.


Ik beschik nog niet over een CTPC en ik woon niet in België

Stap 1: aanvragen van een CTPC voor een betalende test

Je kan een CTPC voor een betalende test aanvragen via deze toepassing.

Zorg dat je het volgende bij de hand hebt

 1. de naam en de voornaam van de persoon die moet getest worden
 2. een GSM-nummer en een mailadres waarop de CTPC mag worden opgestuurd

Stap 2: organiseren van een staalafname

Met de CTPC die je krijgt per sms en mail kan je een afspraak maken voor een test bij een staalafnameplaats in Vlaanderen of Wallonië of in Brussel of je kan naar een apotheker gaan.

Zorg dat je het volgende bij de hand hebt

 1. je CTPC
 2. het GSM-nummer en het mailadres waarnaar je CTPC werd opgestuurd
 3. eventueel je identificatienummer sociale zekerheid (INSZ)

Stap 3: staalafname

Begeef je naar de staalafnameplaats of de apotheker op het afgesproken moment.

Zorg dat je meeneemt

 1. je CTPC
 2. eventueel je identificatienummer sociale zekerheid (INSZ)

Stap 4: testresultaat

Je kan je testresultaat krijgen via deze kanalen.