Ik wil een testresultaat van mezelf of van mijn kind kennen

Algemeen

Je kan je testresultaat raadplegen via de app CovidSafeBe of via een webtoepassing. Indien je negatief hebt getest kan je ook een EU Digitaal COVID-19 Testcertificaat afladen.

Op de website CovidSafeBe kan je lezen hoe je de app CovidSafeBe installeert en kan gebruiken om je testresultaat te kennen en, bij een negatief testresultaat, je EU Digitaal COVID-19 Testcertificaat af te laden.

Hieronder kan je lezen hoe je via een webtoepassing je testresultaat kan raadplegen en, bij een negatief testresultaat, je EU Digitaal COVID-19 Testcertificaat kan afladen.


Ik woon in België en wens een testresultaat van mezelf te raadplegen

Je kan je testresultaat raadplegen via deze webtoepassing. Je moet eerst authentiseren met je elektronische identiteitskaart of Itsme.

Zorg dat je het volgende bij de hand hebt

  1. hetzij een lezer voor de elektronische identiteitskaart, je elektronische identiteitskaart en je pincode voor je elektronische identiteitskaart
  2. hetzij je GSM met de Itsme app en je pincode voor Itsme

Ik woon in België en wens een testresultaat te raadplegen van één van de kinderen die bij mij gedomicilieerd zijn

Je kan het testresultaat raadplegen via deze webtoepassing. Je moet je eerst authentiseren met je elektronische identiteitskaart of Itsme.

Zorg dat je het volgende bij de hand hebt

  1. hetzij een lezer voor de elektronische identiteitskaart, je elektronische identiteitskaart en je pincode voor je elektronische identiteitskaart
  2. hetzij je GSM met de Itsme app en je pincode voor Itsme

Selecteer de naam van je kind in het dropdown menu ‘Voor mijn kind’.


Ik woon niet in België

Je kan het testresultaat raadplegen via deze webtoepassing. Je moet de CTPC ingeven op basis waarvan het staal is afgenomen en de 4 laatste cijfers van het GSM-nummer waarop je die CTPC hebt toegzonden gekregen via een sms.

Zorg dat je het volgende bij de hand hebt

  1. de CTPC op basis waarvan het staal is afgenomen
  2. het GSM-nummer waarop de CTPC je is toegezonden via een sms