Ik wil deelnemen aan een evenement of een gelegenheid of instelling bezoeken waarvoor een Corona Safe Ticket nodig is

Stap 1: Covid Safe Ticket nodig ?

Kijk of vraag na of voor het evenement waaraan u wenst deel te nemen, of voor de gelegenheid of instelling die u wenst te bezoeken de voorlegging van een COVID Safe Ticket (CST) vereist is.

Stap 2: beschikken over relevant EU Digitaal COVID-19 Certificaat

Indien je een CST dient voor te leggen, zorg dat je beschikt over een EU Digitaal COVID-19 Vaccinatie-, Herstel- of Testcertificaat waarmee je bewijst te voldoen aan de vereisten die worden gesteld voor het genereren van een CST. Deze huidige vereisten staan in onderstaande tabel (klik op de tabel om hem te vergroten).

Indien je moet getest worden, kan je daartoe een CTPC (Corona Test Prescription Code) aanvragen. Daarna kan je je testresultaat raadplegen via deze kanalen. Indien je negatief hebt getest kan je via deze kanalen ook een EU Digitaal COVID-19 Testcertificaat afladen.

Indien je een EU Digitaal COVID-19 Vaccinatie- of Herstelcertificaat wenst af te laden, kan je dit doen via de app CovidSafeBe of via een webtoepassing.

Op de website CovidSafeBe kan je lezen hoe je de app CovidSafeBe installeert en kan gebruiken om je EU Digitaal COVID-19 Vaccinatie- of Herstelcertificaat af te laden.

Hieronder kan je lezen hoe je via een webtoepassing je je EU Digitaal COVID-19 Vaccinatie- of Herstelcertificaat kan afladen.


Ik woon in België en wens een EU Digitaal COVID-19 Vaccinatie- of Herstelcertificaat af te laden

Je kan je EU Digitaal COVID-19 Vaccinatie- of Herstelcertificaat afladen via deze webtoepassing. Je moet eerst authentiseren met je elektronische identiteitskaart of Itsme.

Zorg dat je het volgende bij de hand hebt

  1. hetzij een lezer voor de elektronische identiteitskaart, je elektronische identiteitskaart en je pincode voor je elektronische identiteitskaart
  2. hetzij je GSM met de Itsme app en je pincode voor Itsme

Ik woon in België en wens EU Digitaal COVID-19 Vaccinatie- of Herstelcertificaat af te laden van één van de kinderen die bij mij gedomicilieerd zijn

Je kan het EU Digitaal COVID-19 Vaccinatie- of Herstelcertificaat afladen via deze webtoepassing. Je moet je eerst authentiseren met je elektronische identiteitskaart of Itsme.

Zorg dat je het volgende bij de hand hebt

  1. hetzij een lezer voor de elektronische identiteitskaart, je elektronische identiteitskaart en je pincode voor je elektronische identiteitskaart
  2. hetzij je GSM met de Itsme app en je pincode voor Itsme

Selecteer de naam van je kind in het dropdown menu ‘Voor mijn kind’.


Ik woon niet in België

Aan te vullen