Mockup melding HRC

Je hebt positief getest op COVID-19. Je kan personen besmet hebben waarmee je nauw in contact geweest bent in de periode van 2 dagen vóór de staalafname tot 7 dagen erna. Daarom is het van belang dat je de gegevens van die personen hieronder meedeelt zodat ze een code (een zgn. CTPC of corona test prescription code) toegestuurd krijgen om zich te laten testen.

Onder nauw contact of hoog risico contact wordt verstaan

  • een persoon waarmee je een cumulatief contact hebt gehad van minstens 15 minuten binnen een afstand van minder 1,5m (“face to face”), bijvoorbeeld in een gesprek
  • een persoon waarmee je meer dan 15 minuten in dezelfde kamer/gesloten omgeving was; bijvoorbeeld je huisgenoten, je collega’s, …
  • een persoon waarmee je rechtstreeks fysiek contact hebt gehad
  • een persoon die rechtstreeks in contact is geweest met je excreties of lichaamsvloeistoffen, zoals iemand die je gezoend hebt, mond-op-mond beademd hebt, of iemand die in is geweest met je braaksel, je stoelgang, je slijmen, …
  • een zorgverlener die met jou in contact is geweest tijdens de zorg of het medisch onderzoek binnen een afstand van 1,5m, zonder gebruik van de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen (volgens protocol/activiteit)
  • een persoon waarmee je samen hebt gereisd, in eender welk transportmiddel, en die binnen 2 zitplaatsen (in eender welke richting) van jou zat

Die CTPC wordt aan deze personen toegestuurd via sms en/of via mail. Vul dus in de mate van het mogelijke een GSM-nummer en/of een mailadres in van elk van de personen waarmee je een hoger risico contact hebt gehad. Aan de betrokken personen wordt niet gemeld dat jij hen hebt opgegeven als een hoger risicocontact.

Indien je door het contact center zou worden gebeld nadat je deze lijst hebt ingevuld, dien je de personen die je via deze lijst hebt meegedeeld, niet nogmaals als hoog risico contact mee te delen.