Mogelijke situaties

Een afgenomen staal wordt ontvangen

 

 • de test wordt uitgevoerd
 • het testresultaat wordt gepubliceerd op de elektronische resultatenserver van het laboratorium
 • het testresultaat wordt overgemaakt aan de aangeduide arts(en), bv. in hun eHealthbox
 • het testresultaat wordt, binnen het uur na de beschikbaarheid ervan op de elektronische resultatenserver, elektronisch overgemaakt aan Sciensano via de eForm LaboratoryTestResult, met vermelding van het juiste INSZ van de geteste patiënt
 • de geteste persoon kan het testresultaat raadplegen via www.mijngezondheid.belgie.be en krijgt het testresultaat te zien op de app Coronalert indien hij deze gebruikt

Een patiënt komt langs voor een staalafname nadat hij een staalafnamemoment heeft gereserveerd via de reserveringstoepassing

 

 • de te testen persoon begeeft zich op het vastgelegde staalafnamemoment naar het laboratorium met zijn elektronische identiteitskaart of isi+ kaart, en, desgevallend, met zijn reserveringsticket afgeleverd door de reserveringstoepassing, en bewijst dat hij de persoon is waarvoor de reservering is gedaan
 • het staal wordt afgenomen
 • de test wordt uitgevoerd
 • het testresultaat wordt gepubliceerd op de elektronische resultatenserver van het laboratorium
 • het testresultaat wordt overgemaakt aan de aangeduide arts(en), bv. in hun eHealthbox
 • het testresultaat wordt, binnen het uur na de beschikbaarheid ervan op de elektronische resultatenserver, elektronisch overgemaakt aan Sciensano via de eForm LaboratoryTestResult, met vermelding van het juiste INSZ van de geteste patiënt
 • de geteste persoon kan het testresultaat raadplegen via www.mijngezondheid.belgie.be en krijgt het testresultaat te zien op de app Coronalert indien hij deze gebruikt

Een patiënt komt langs voor een staalafname zonder dat hij een staalafnamemoment heeft gereserveerd via de reserveringstoepassing en beschikt over een activatiecode (CTPC)

 

 • de te testen persoon begeeft zich naar de staalafnamepost met zijn elektronische identiteitskaart of isi+ kaart, en zijn activatiecode (CTPC)
 • het laboratorium gebruikt zijn softwarepakket of de generieke webtoepassing (meer bepaald module 3) die ter beschikking staat van de laboratoria om na te gaan of de CTPC recht geeft op een test
  • zo ja, worden de hierna beschreven stappen uitgevoerd
  • zo neen, wordt geen staal afgenomen en geen test uitgevoerd; indien de persoon symptomen vertoont, wordt hij doorverwezen naar een arts
 • het laboratorium gebruikt zijn softwarepakket of de generieke webtoepassing (meer bepaald module 3) die ter beschikking staat van de laboratoria om volgende gegevens in te brengen in de gegevensbank CTPC indien ze ontbreken; indien de patiënt geen INSZ heeft, kan een Bis-nummer worden aangemaakt met behulp van de softwarepakket van de huisarts of met behulp van de webtoepassing eHealthCreaBis
  • het INSZ van de te testen persoon
  • het telefoonnummer (bij voorkeur een GSM-nummer) van de te testen persoon
  • het RIZIV-nummer van maximaal 2 andere artsen dan de voorschrijvende arts die het testresultaat moeten krijgen
  • de test prescription (TP) code
 • het staal wordt afgenomen
 • de test wordt uitgevoerd
 • het testresultaat wordt gepubliceerd op de elektronische resultatenserver van het laboratorium
 • het testresultaat wordt overgemaakt aan de aangeduide arts(en), bv. in hun eHealthbox
 • het testresultaat wordt, binnen het uur na de beschikbaarheid ervan op de elektronische resultatenserver, elektronisch overgemaakt aan Sciensano via de eForm LaboratoryTestResult, met vermelding van het juiste INSZ van de geteste patiënt
 • de geteste persoon kan het testresultaat raadplegen via www.mijngezondheid.belgie.be en krijgt het testresultaat te zien op de app Coronalert indien hij deze gebruikt

Een patiënt komt langs voor een staalafname zonder dat hij een staalafnamemoment heeft gereserveerd via de reserveringstoepassing en beschikt niet over een activatiecode (CTPC)

 

 • er wordt geen staal afgenomen en geen test uitgevoerd
 • indien de persoon symptomen vertoont, wordt hij doorverwezen naar een huisarts