Informatie en hulpmiddelen

Organisatie van de staalafname

Brief van 31 juli 2020 ivm de organisatie van de staalafname

Gebruik van het federaal platform voor het aanvragen van PCR-testen

Manual account request – indien problemen bij aanmaken account: bel Helpdesk op 02 223 00 00

Manual test request – indien problemen bij ingeven testaanvraag: bel Helpdesk op 0800 980 06

Contactopvolging

Algemene uitleg over contactopvolging

Formulier voor aanmaken van lijst van contacten

Getuigschriften

Getuigschrift arbeidsongeschiktheid

Getuigschrift quarantaine

Verificatie van de corona test prescription code afgeleverd door het call center voor een prioritaire PCR test

Link naar de website: https://pcr-test-prescription-web.prd.pub.vascloud.be

Gebruikers- en toegangsbeheer voor de toepassing

Gebruikershandleiding

Release note

REST API

Aanmaak van een bisnummer indien een labo niet beschikt over een softwarepakket met functionaliteit om bisnummer aan te vragen

Webtoepassing eHealthCreaBis