Mogelijke situaties tot 3 november

Een patiënt contacteert haar/zijn huisarts en de huisarts vermoedt een COVID-19 besmetting

 • een voorschrift voor de uitvoering van een test wordt aangemaakt; indien de patiënt geen INSZ heeft, kan dit worden aangemaakt met behulp van de softwarepakket van de huisarts of met behulp van een webtoepassing
 • de huisarts
  • doet de staalafname zelf en maakt het voorschrift voor de uitvoering van een test elektronisch over aan een erkend laboratorium, met vermelding van het juiste INSZ van de geteste patiënt of
  • verwijst de patiënt voor de staalafname door naar een triagepost of een erkend laboratorium, en maakt het voorschrift voor de uitvoering van een test over aan de triagepost of het erkend laboratorium, met vermelding van het juiste INSZ van de geteste patiënt
   • hetzij elektronisch
   • hetzij door het aan de patiënt mee te geven op papier
 • de eForm LaboratoryTestPrescription wordt ingevuld en elektronisch overgemaakt aan Sciensano, met minstens de vermelding van het juiste INSZ en het juiste telefoonnummer van de geteste patiënt
 • de huisarts krijgt het testresultaat van het laboratorium