Wat moet ik zelf doen?

De social distancing maatregelen (minimum 1,5 meter tussen personen) worden behouden in alle omstandigheden, behoudens voor personen die onder hetzelfde dak wonen. Hieronder vallen ook personen die in residentiële voorzieningen verblijven zoals kleine groepjes kinderen en jongeren met begeleiding uit de jeugdhulpvoorzieningen, als ze in ‘gezinssituatie’ met begeleiders leven. Een mix van verschillende leeftijden moet absoluut worden vermeden; net als een mix van verschillende sociale kokers (groepen) die voorheen niet met elkaar in contact kwamen. Blijf zoveel mogelijk thuis, enkel essentiële verplaatsingen (naar het werk gaan wanneer telewerk onmogelijk is, naar de apotheker gaan, naar de post gaan, etenswaren aankopen, tanken, …) mogen worden gedaan.