Wat met overheidsadministraties (bijvoorbeeld gemeenten)?

De administraties moeten blijven functioneren om hun taken te blijven garanderen mits inachtneming van de social distancing maatregelen en/of telewerken waar mogelijk. De overheidsdiensten moeten de bevolking informeren over de mogelijkheden om documenten en informatie te verkrijgen via alternatieve manieren (online). De administratie moeten de voorkeur geven aan deze alternatieve manieren om het aantal verplaatsingen te beperken.