Wanneer mag ik buiten komen?

Verplaatsingen zijn enkel toegelaten in het geval van noodzakelijkheid en omwille van dringende redenen, zoals bijvoorbeeld:

  • Professionele verplaatsingen (met inbegrip van woon- werkverkeer);
  • Absoluut noodzakelijke verplaatsingen (doktersbezoek, aankopen van etenswaren, verplaatsingen naar de post, bank, apotheker, tankstation of bijstand aan hulpbehoevenden, daklozen, verplaatsingen van ouders naar de opvang van hun kinderen, alle verplaatsingen in het kader van een wettelijke verplichting, etc.);
  • Fysieke activiteiten en wandelingen worden aangemoedigd mits inachtname van de social distancing maatregelen. Deze activiteiten zijn toegestaan voor de noodzakelijke duur om ze uit te oefenen. Na de uitoefening van de activiteiten is de terugkeer naar huis verplicht. In het kader van deze activiteiten moet men permanent in beweging zijn. Het is bijvoorbeeld verboden om in de parken te gaan zitten, te picknicken of te zonnebaden. Ten aanzien van zwangere vrouwen en ouderen moet er tolerantie aan de dag gelegd worden. De maatregel mag ook niet strikt toegepast worden op mensen met een beperkte mobiliteit of een mentale handicap.
  • Voor de activiteiten mogen enkel rijwielen (met inbegrip van elektrische fiets) en niet gemotoriseerde voortbewegingstoestellen worden gebruikt. Deze beperking is niet van toepassing voor personen met een beperkte mobiliteit.
  • Verplaatsingen met de auto voor recreatieve activiteiten zijn toegestaan voor:
 • Gezinnen met kinderen jonger dan en gelijk aan 5 jaar;
 • Personen met een beperkte mobiliteit (met inbegrip van ouderen en zwangere vrouwen);
 • Begeleiders van personen met een fysieke of mentale beperking;

Alle andere verplaatsingen waar expliciet sprake van is in deze FAQ