Mag de deur-aan-deur ophaling van huishoudelijk afval blijven doorgaan?

Ja, de verschillende afvalophalingen (restafval, groenafval, papier, glas, karton en PMD) worden voortgezet, tenminste als er voldoende ophaalpersoneel is. Anders zal voorrang worden gegeven aan de inzameling van restafval en organisch afval (met uitzondering van groenafval). De regeling omtrent de inzameling van huishoudelijk en gelijkaardig bedrijfsafval kan worden gevonden op de websites van de betrokken gewesten.
De regeling voor Vlaanderen is te vinden op: https://ovam.be/corona-impact#inzameling.