FAQs

Levering & ophaling (9)

Wij zijn niet bevoegd om mensen te verplichten om een test af te nemen. Met het oog op het bestrijden van de epidemie hopen wij wel dat iedereen bereid is dergelijke test toe te staan.

U kunt de stalen die u via de federale overheid ontvangt niet naar een ander labo brengen. Omgekeerd worden enkel de stalen van de overheid via het federaal platform geanalyseerd. Eventuele bijkomende stalen moet u zelf naar een labo brengen. Ook andere stalen (bv een bloedanalyse) kunnen niet meegegeven worden. Let er dus steeds op dat u de juiste stalen aan de koeriers van het federale platform (BBC, respectievelijk Cerba meegeeft) en steeds alle afgenomen stalen.

Een gelekt staal is niet meer bruikbaar.

Indien u merkt dat het staal gelekt heeft, dient u een nieuw staal af te nemen en te registreren. Alsook wordt u gevraagd om een foto te nemen van het gelekt staal waarop het lotnummer duidelijk zichtbaar is. Deze foto mag u doormailen naar testing@medista.be met de vermelding ‘gelekt staal’.  

Ongebruikte stalen hebben een houdbaarheidsdatum van meerdere maanden. Wij verzoeken u echter om uw ongebruikte testkits mee te geven aan de koerier bij ophaling van de afgenomen testen.

Stalen moeten bewaard worden in de koelkast, en worden dezelfde dag nog opgehaald. Stalen die na de ophaalronde nog worden afgenomen mogen tot max 20u in de koelkast bewaard worden tot volgende ophaalronde.

Opm.: wij raden u aan om in dit geval steeds zo snel mogelijk de koerier op de hoogte te brengen opdat zo weinig mogelijk tijd verloren gaat tussen afname, ophaling en terugkoppeling van het resultaat.

De afgeleverde testkits (ongebruikt) dienen op kamertemperatuur en in een beveiligde omgeving bewaard te worden.

U ontvangt een automatische bevestigingsmail. Het materiaal wordt ten laatste de dag vóór de testing geleverd – in uitzonderlijke gevallen wordt het materiaal de ochtend van de testing geleverd.

Bij een testaanvraag wordt de logistieke partner verantwoordelijk voor de pick-up automatisch geïnformeerd. Er zal vervolgens met u contact opgenomen worden om het pick-up moment te bevestigen. Indien nodig (hoog volume testen uit te voeren) kunnen meerdere pick-up momenten georganiseerd worden.

Opm.:

 • We raden u aan de pick-up zo dicht mogelijk na staalafname te plannen opdat de resultaten zo snel mogelijk teruggekoppeld kunnen worden.
 • In geval van hoog volume testen, raden wij u aan om de koerier toe te staan om meerdere pick-up momenten te organiseren. Dit zal er tevens toe bijdragen dat u nog sneller over de resultaten kan beschikken.

Bij de levering zullen ook de contactgegevens van de logistieke partners zitten opdat u contact kan nemen met de koeriers in geval van vragen en/of problemen met de pick-up.

 • Cerba Research verzorgt de pick-up indien u test met het Consortium (ULB, UCL-Saint-Luc, ULiège): 09 240 94 44 of COVID19@cerbaresearch.com
 • BBC verzorgt de pick-up indien u test met KU-Leuven, UMons, UAntwerpen, UGent of UNamur: 02 537 00 07 of covid@bbc-express.com

Medista levert het materiaal in lijn met de afspraken. Het materiaal wordt ten laatste de dag vóór de testing geleverd – in uitzonderlijke gevallen wordt het materiaal de ochtend van de testing geleverd.

Staalafname (3)

Indien u beschikt over dunne swabs (voor neusafname) kan u deze gebruiken voor staalafname bij kinderen.

Wij verwijzen naar de procedure (Annex 2) voor staalafname die bij de levering van het materiaal werd gevoegd.

Belangrijk hierbij is dat het buisje goed afgesloten is zodat het niet kan lekken tijdens transport. Daarnaast vragen wij u om afgenomen stalen dadelijk te registreren (zie FAQ 5. Testregistratie) in de toepassing (link: http://pcr.tracing-coronavirus.be/) . Dit zorgt ervoor dat het staal gelinkt wordt aan de patiëntgegevens. Voor stalen die niet geregistreerd worden, zullen geen testresultaten ter beschikking kunnen worden gesteld en wordt de test niet uitgevoerd.

Wij verwijzen naar de procedure voor staalafname (zie Annex 1 & 2)  die bij de levering van het materiaal werd gevoegd. Lees deze heel goed na, want correcte staalafname is essentieel om een labotest succesvol uit te voeren. Kijk eveneens goed naar welke type wisser je ontvangen hebt. Er zijn twee type wissers: een diepe neuswisser of een gecombineerde keel- en neuswisser.

Testmateriaal (5)

In het nieuwe federale platform worden enkel nog de nieuwe (Diagenode) tubes geanalyseerd.

Indien u over ‘oud’ testmateriaal (Greiner tubes) beschikt, gelieve dit dan niet langer te gebruiken en contact op te nemen met onderstaande contactpersoon om een ophaling van dit materiaal af te stemmen:

Wanneer u contact opneemt, vermeldt u het aantal/volume op te pikken materiaal, adres en contactgegevens (email en telefoonnummer). De niet-afgenomen stalen worden verzameld in een doos met een duidelijke vermelding “Ongebruikt Materiaal”.

Medista zal nadien een bevestigingsmail sturen van de ophaling naar de collectiviteit en de regioverantwoordelijke voor de collectiviteit.

Opmerking: Omwille van economische redenen kan er beslist worden om geen ophaling te organiseren.

De tubes die u mag blijven gebruiken, kan u als volgt herkennen:

Het proces m.b.t. aanvragen van testmateriaal valt onder de verantwoordelijkheid van de regio’s:

 • Vlaanderen: u dient uw aanvraag in via het e-loket of u neemt contact op met de regioverantwoordelijke.
 • Brussel: U neemt contact op met testing@iriscare.brussels. Eenmaal groen licht verkregen werd, zal de regioverantwoordelijke uw testaanvraag lanceren in de applicatie van Medista.
 • Wallonië: U neemt contact op met AVIQ. Eenmaal groen licht verkregen werd, zal de regioverantwoordelijke uw testaanvraag lanceren in de applicatie van Medista.

Opm.: Aanvragen dienen steeds 48u op voorhand te worden ingediend. In geval van uitbraak mag u uw aanvraag tot 14u indienen voor testing de volgende dag. Bij een aanvraag in het weekend, wordt het materiaal uiterlijk maandagvoormiddag geleverd.

Indien u testmateriaal over heeft,  gelieve dan contact op te nemen met de koerierdienst die voor de ophaling van uw instelling verantwoordelijk is om een ophaling van dit materiaal af te stemmen:

Samenwerking met KU-Leuven, UMons, UAntwerpen, UGent of UNamur(*):

BBC – 02 537 00 07 of covid@bbc-express.com

Samenwerking met Consortium (ULB, ULiège & UCL)(*):

CERBA –  09 240 94 44 of COVID19@cerbaresearch.com

Wanneer u contact opneemt, vermeldt u het aantal/volume op te halen materiaal, adres en contactgegevens (email en telefoonnummer). De niet-afgenomen stalen worden verzameld in een doos met een duidelijke vermelding “Ongebruikt Materiaal”.

Gelieve de instructies te consulteren. U ontvangt steeds een doos om uw stalen in te positioneren. Vervolgens dient u deze doos in de ontvangen zak te plaatsen.

Opm.: indien u uw afnames spreidt over meerdere dagen, is dit belangrijk om aan te geven bij de testaanvraag zodat u voldoende zakken en dozen ontvangt.

Naast het materiaal voor testafname, wordt eveneens de volgende beschermende kledij voorzien:

 • 1 paar handschoenen per af te nemen test.
 • 1 chirurgisch masker per ca. 30 testen.
 • 1 schort / coverall per ca. 30 testen.
 • 1 bril / vizier per centrum.

Opmerking: indien er meer dan 100 testen moeten uitgevoerd worden wordt er een extra bril / vizier meegeleverd met een maximum van 3 per centrum.

Testregistratie (24)

Indien u het eForm reeds verstuurd heeft, kan u geen aanpassingen meer doen. U registreert dus best de staal opnieuw.

Indien het om een foutieve link tussen de CV-code en de patiënt (RRN) gaat, brengt u het testlabo hiervan op hoogte. Dergelijke communicatie is belangrijk aangezien het testlabo anders 2x een eForm voor dezelfde barcode ontvangt.

Vragen m.b.t. de TESTRESULTATEN  
CONSORTIUM (LIÈGE & ULB-IBC & UCL-ST-LUC) (0425663615) Cerba Research
09 240 94 44
COVID19@cerbaresearch.com
UZ KU LEUVEN (82470091) 016 34 69 33
covidplatform@uzleuven.be
CH JOLIMONT U MONS (85562413) 064 23 40 90
pfn@jolimont.be
UZ ANTWERPEN (81160393)

 

03 821 21 82
platformbis@uza.be
UZ GENT (84470073)

 

09 332 11 66
covidlab@uzgent.be
CHU – UCL – NAMUR (89160519) 081 42 48 45
plateformecovidnamur-chu@uclouvain.be

Om Corona Test Prescription & Consultation (CTPC) te openen, moet u zich aanmelden. Hiervoor gaat u naar het eHealth-portaal www.ehealth.fgov.be.

 • Klik op “Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg”.
 • Selecteer “Corona Test Prescription & Consultation” in de lijst van onlinediensten
 • Klik op “Toegang tot Corona Test prescription & Consultation”.

U kunt ook toegang krijgen tot Corona Test Prescription & Consultation via deze link: http://pcr.tracing-coronavirus.be/.

Om veiligheidsredenen is de identificatie voor Corona Test Prescription & Consultation verplicht via de elektronische Identiteitskaart, itsme of een andere digitale sleutel.

Opmerking: we raden u aan te werken met Google Chrome of Mozilla Firefox.

Iedere arts, ieder persoon die een mandaat heeft ontvangen van de uitvoerende arts.

U kunt een administratief persoon mandateren via de applicatie “Mandaten” van de Federale Overheidsdienst Financiën: https://eservices.minfin.fgov.be/mandates/healthcare/

Daar kunt u een mandaat in uw eigen naam aanvragen door een persoon aan te duiden die bevoegd is voor “Covid-19-testvoorschriften”.

Opmerking : U vindt alle instructies voor het aanmaken van een mandaat op https://www.ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/hoe-krijgt-u-toegang-tot-het-portaalegezondheid-/mandaten

Nadat de mandaataanvraag is ingevoerd, moet u de administratief persoon hiervan op de hoogte brengen. Deze moet deze aanvraag valideren door in zijn eigen naam in te loggen op de toepassing “Mandaten” en de aanvraag te bevestigen.

Indien de persoon die u een mandaat wilt toekennen geen Belgische verblijfsplaats heeft, kan u een mandaat aanvragen door gebruik te maken van een .csv-file. In deze file dient u de volgende gegevens op te nemen gescheiden door “;”:

 • Rijksregisternummer (verplicht);
 • E-mail van de persoon aan wie u mandaat geeft (facultatief);
 • Hoedanigheid (facultatief);
 • Taal (facultatief);
 • Referentie (facultatief);
 • Startdatum van het mandaat (verplicht);
 • Einddatum van het mandaat (verplicht).

De velden die facultatief zijn, moeten blanco gelaten worden in de .csv-file: 415646483;john.doe@minfin.fed.be;;nl;test1;20210101;20221231

Eenmaal aangemeld in de toepassing moet deze gebruiker, net als een arts, de collectiviteit of het bedrijf waarvoor hij werkt, selecteren.

De gemandateerde persoon heeft toegang tot:

 • het tabblad “Zoeken”;
 • het tabblad “Voorschriftaanvra(a)g(en)” (zoals een arts);
 • de mogelijkheid om er onmiddellijk aan analyseaanvraag aan te koppelen.

Hij heeft GEEN toegang tot:

 • het dashboard met de aanvragen alsook de resultaten

De koppeling van een collectiviteit aan het account vindt plaats in het tabblad “Entiteitsarts zone”.

In de lijst van gemeenschappen kan u terugvinden voor welke gemeenschappen u bekend staat als de verantwoordelijke arts.

Verschijnt uw collectiviteit niet in de lijst, dan klikt u op “mijn gemeenschap staat niet in deze lijst”. Er opent een venster waarin u kunt zoeken. U kunt zoeken op volgende waarden (of een combinatie ervan):

 • Naam
 • Type organisatie
 • Straat
 • Postcode
 • Gemeente

Selecteer vervolgens de collectiviteit waar uw account aan gekoppeld moet worden en leg een verklaring op eer af om aan te tonen dat u in opdracht werkt voor deze collectiviteit.

Opmerking:

Indien u uw collectiviteit niet meteen terug kan vinden, wordt er aangeraden om enkel op adres of enkel op postcode te zoeken (zonder de andere velden in te vullen).

Zie vraag “Hoe koppel ik mijn account aan een collectiviteit?”

Opmerking:

Indien u uw collectiviteit niet meteen terug kan vinden, wordt er aangeraden om enkel op adres of enkel op postcode te zoeken (zonder de andere velden in te vullen).

Het is mogelijk om uw account aan meerdere collectiviteiten te koppelen. We verwijzen hiervoor graag naar de vraag “Hoe koppel ik mijn account aan een collectiviteit?”.

Wanneer u aangemeld bent en wil veranderen naar een andere collectiviteit  klikt u bovenaan rechts op “veranderen” en kan u een nieuwe collectiviteit opzoeken.

Opmerking: Elke keer u een nieuwe collectiviteit koppelt aan uw account, zal u een verklaring op eer moeten afleggen.

De activatie van een mandaat kan enkele uren duren.

Indien u na een zestal uur nog steeds geen toegang heeft, kan u contact opnemen met de eHealth Support Desk op 02/788.51.55

Indien u het rijksregisternummer invult, worden naam en voornaam automatisch aangevuld.

Het is mogelijk om een telefoonnummer van een familielid/ algemeen nummer van de collectiviteit te linken aan de registratie.

Opmerking:

 • Het telefoonnummer moet steeds beginnen met “+”, gevolgd door de landcode (32 voor België) en vervolgens het nummer (zonder de 0).
 • Voor elke registratie op hetzelfde nummer zal u een aparte SMS ontvangen.

In het tabblad “Voorschiftenaanvra(a)g(en)“ kan u een arts toevoegen die de resultaten zal ontvangen via de knop “Toevoegen”.

Opmerking:

 • De opzoeking op naam en/of voornaam kan exact of gedeeltelijk zijn door gebruik te maken van “*” aan het begin of einde.
 • Als u meerdere resultaten met dezelfde naam krijgt, kunt u op “i” klikken voor meer details.
 • U kunt de resultaten naar maximum 3 artsen versturen.

Bij registratie van het staal is het essentieel dat u de correcte barcode ingeeft (i.e. exact de barcode zoals deze op de tube vermeldt staat). Deze heeft steeds het formaat CVxxxxxxxxxx (CV + 10 cijfers).

De selectie van het labo hangt af van uw postcode:

  Regio Postal code Labo
 BRU 1000 – 1299 CONSORTIUM (LIÈGE & ULB-IBC & UCL-ST-LUC) (0425663615)
 WAL 1300 – 1499 CONSORTIUM (LIÈGE & ULB-IBC & UCL-ST-LUC) (0425663615)
 VL 1500 – 1999 CONSORTIUM (LIÈGE & ULB-IBC & UCL-ST-LUC) (0425663615)
 VL 2000 – 2999 UZ ANTWERPEN (81160393)
 VL 3000 – 3999 UZ KU LEUVEN (82470091)
 WAL 4000 – 4999 CONSORTIUM (LIÈGE & ULB-IBC & UCL-ST-LUC) (0425663615)
 WAL 5000 – 5999 CHU – UCL – NAMUR (89160519)
 WAL 6000 – 6599 CH JOLIMONT U MONS (85562413)
 WAL 6600 – 6999 CONSORTIUM (LIÈGE & ULB-IBC & UCL-ST-LUC) (0425663615)
 WAL 7000 – 7999 CH JOLIMONT U MONS (85562413)
 VL 8000 – 8999 UZ GENT (84470073)
 VL 9000 – 9999 UZ GENT (84470073)

Het is helaas mogelijk dat het labo de registratie van uw staal niet kan terugvinden. Indien dit voorkomt wordt er gevraagd aan u om de registratie opnieuw uit te voeren.

Het is niet mogelijk om resultaten te raadplegen die ouder zijn dan 14 dagen geleden.

Het systeem toont een klok om aan te tonen dat de datum van het test resultaat ouder is dan één van onderstaande opties:

 • De laatste voorschrijfdatum
 • De laatste datum van test afname
 • De datum van aanvraag analyse

Gelieve het contact center van eHealth te contacteren op: +32 (0) 2 788 51 55

Gelieve de helpdesk van Itsme te contacteren op: +32 (0) 2 657 50 32

Gelieve de handleiding te consulteren: https://www.ehealth.fgov.be/file/view/AXV0gygqdDaxruxu0F1b

Voor meer gedetailleerde instructies rond het gebruik van de toepassing, gelieve vragen 5.12 tot en met 5.27 te consulteren.

Zie ook vraag ‘Wie kan testen registreren in de collectiviteitentool?’. De verantwoordelijke arts kan een of meerdere mandaten geven aan administratieve medewerkers. : https://eservices.minfin.fgov.be/mandates/healthcare/

Voor meer details, gelieve de handleiding (pg. 19 – 20) te consulteren: https://www.ehealth.fgov.be/file/view/AXV0gygqdDaxruxu0F1b

Opmerking: een administratief account geeft geen toegang tot testresultaten.

Indien u de link tussen de barcode en de patiënt nog ter beschikking heeft, kan u tot een paar uur nadien de test nog registeren in de toepassing opdat de stalen tijdig getest kunnen worden.

Indien u geen informatie meer heeft, zal de test geen resultaat opleveren en zal er een nieuwe test moeten afgenomen worden.

Indien de patiënt niet over een RRN beschikt, bestaat de mogelijkheid om een BIS-nummer of TER-nummer aan te maken:

 • TER-nummer: Het aanmaken van een TER-nummer kan rechtstreeks in de CTPC-tool (zie pagina 13 handleiding: https://www.ehealth.fgov.be/file/view/AXV0gygqdDaxruxu0F1b)
 • BIS-nummer
  • Beschikt de patiënt reeds over een BIS-nummer dan kan dit rechtstreeks in de tool geregistreerd worden.
  • Beschikt de patiënt nog niet over een BIS-nummer dan bestaat de mogelijkheid om dit aan te maken (zie procedure hieronder)

Aanmaken BIS-nummer

Als een patiënt niet over een rijksregisternummer beschikt, is er de mogelijkheid om een BIS-nummer aan te maken. Zo wordt de patiënt geregistreerd in het BIS-register, een aan het rijksregister complementair register. Het BIS-nummer wordt aangemaakt op basis van een set van minimale identificatiegegevens:

 • MID 1a: naam, eerste voornaam, geboortedatum, contactadres in België
 • MID 1b: naam, eerste voornaam, geboortedatum, verblijfsadres in het buitenland
 • MID 2: naam, eerste voornaam, geslacht, geboortedatum en -plaats (d.w.z. het land en de plaats)

De functionaliteit om een BIS-nummer te creëren is geïntegreerd in de meeste professionele softwarepakketten gebruikt door de huisarts. Opgelet: in Mediris is deze functie niet beschikbaar en ook bij wijkgezondheidscentra die PriCare/Topaz gebruiken werkt dit niet. Een webapplicatie voor de aanmaak van bis-nummers is beschikbaar voor artsen op https://ehealth.fgov.be/nl/egezondheid/beroepsbeoefenaars-in-de-gezondheidszorg/ehealthcreabis . Bij vragen kunnen artsen contact opnemen met de cel Identificatie van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid via mail aan : identification@ksz-bcss.fgov.be. Uw aanvragen zullen prioritair worden verwerkt op werkdagen tussen 8 en 17 uur. In dat geval wordt u verzocht om het volgende in de mail te vermelden “aanmaak Bisnummer – Covid-19”.

In principe kan enkel de arts die op eer verklaart voor de voorziening op te treden de registratie uitvoeren.

Daarnaast kan de verantwoordelijke arts een administratief persoon mandateren om hem/haar bij te staan bij de registratie via: https://eservices.minfin.fgov.be/mandates/healthcare/

Voor meer details, gelieve de handleiding (pg. 19 – 20) te consulteren: https://www.ehealth.fgov.be/file/view/AXV0gygqdDaxruxu0F1b

 

U dient het staal te registreren in de CTPC-tool. Gelieve hiervoor de handleiding rond het gebruik van de collectiviteitentool te raadplegen. https://www.ehealth.fgov.be/file/view/AXV0gygqdDaxruxu0F1b

Bij registratie van het staal is het essentieel dat u:

 • De correcte barcode ingeeft (i.e. exact de barcode zoals deze op de tube vermeldt staat). Deze heeft steeds het formaat CVxxxxxxxxxx (CV + 10 cijfers).
 • Het juiste labo selecteert in lijn met uw postcode:
Postal code Labo
1000 – 1299 CONSORTIUM (LIÈGE & ULB-IBC & UCL-ST-LUC) (0425663615)
1300 – 1499 CONSORTIUM (LIÈGE & ULB-IBC & UCL-ST-LUC) (0425663615)
1500 – 1999 CONSORTIUM (LIÈGE & ULB-IBC & UCL-ST-LUC) (0425663615)
2000 – 2999 UZ ANTWERPEN (81160393)
3000 – 3999 UZ KU LEUVEN (82470091)
4000 – 4999 CONSORTIUM (LIÈGE & ULB-IBC & UCL-ST-LUC) (0425663615)
5000 – 5999 CHU – UCL – NAMUR (89160519)
6000 – 6599 CH JOLIMONT U MONS (85562413)
6600 – 6999 CONSORTIUM (LIÈGE & ULB-IBC & UCL-ST-LUC) (0425663615)
7000 – 7999 CH JOLIMONT U MONS (85562413)
8000 – 8999 UZ GENT (84470073)
9000 – 9999 UZ GENT (84470073)

De exacte benaming van bovenstaande labo’s kan u terugvinden op: https://www.corona-tracking.info/algemene-info/glossarium/labs-federal-platform-2-0/

In geval u een incorrecte barcode doorgeeft en/of een foutief labo selecteert, kan het federaal platform niet garanderen dat de resultaten van testen (tijdig) teruggekoppeld worden.

Testresultaten (11)

U kan een .csv file met de inhoud van het dashboard downloaden uit het systeem. De filters die van toepassing zijn op het dashboard, zijn ook op toepassing van de .csv file. De file kan maar één maal gedownload worden via “My exports”. Een gebruiker kan meerdere .csv files maken.

Bij vragen kan u afhankelijk van het labo waar u mee samenwerkt  bij de volgende contact adressen terecht. Gelieve uw vraag via mail te stellen en zeker de desbetreffende CV-codes mee te geven:

Vragen m.b.t. de TESTRESULTATEN  
CONSORTIUM (LIÈGE & ULB-IBC & UCL-ST-LUC) (0425663615) Cerba Research
09 240 94 44
COVID19@cerbaresearch.com
UZ KU LEUVEN (82470091) 016 34 69 33
covidplatform@uzleuven.be
CH JOLIMONT U MONS (85562413) 064 23 40 90
pfn@jolimont.be
UZ ANTWERPEN (81160393)

 

03 821 21 82
platformbis@uza.be
UZ GENT (84470073)

 

09 332 11 66
covidlab@uzgent.be
CHU – UCL – NAMUR (89160519) 081 42 48 45
plateformecovidnamur-chu@uclouvain.be

Bij vragen kan u afhankelijk van het labo waar u mee samenwerkt terecht bij de volgende contact adressen:

Vragen m.b.t. de TESTRESULTATEN  
CONSORTIUM (LIÈGE & ULB-IBC & UCL-ST-LUC) (0425663615) Cerba Research
09 240 94 44
COVID19@cerbaresearch.com
UZ KU LEUVEN (82470091) 016 34 69 33
covidplatform@uzleuven.be
CH JOLIMONT U MONS (85562413) 064 23 40 90
pfn@jolimont.be
UZ ANTWERPEN (81160393)

 

03 821 21 82
platformbis@uza.be
UZ GENT (84470073)

 

09 332 11 66
covidlab@uzgent.be
CHU – UCL – NAMUR (89160519) 081 42 48 45
plateformecovidnamur-chu@uclouvain.be

We streven ernaar de testresultaten zo snel mogelijk na ophalen van het staal ter beschikking te stellen. Mogelijks zijn de stalen van uw collectiviteit verdeeld over meerdere testruns, en is de rapporteringstijd bijgevolg verschillend. Het is ook mogelijk dat bepaalde stalen hertest moeten worden omdat ze niet dadelijk een resultaat opleveren waardoor een langere doorlooptijd nodig is.

Bij vragen kan u afhankelijk van het labo waar u mee samenwerkt terecht op volgende contact adressen:

Vragen m.b.t. de TESTRESULTATEN  
CONSORTIUM (LIÈGE & ULB-IBC & UCL-ST-LUC) (0425663615) Cerba Research
09 240 94 44
COVID19@cerbaresearch.com
UZ KU LEUVEN (82470091) 016 34 69 33
covidplatform@uzleuven.be
CH JOLIMONT U MONS (85562413) 064 23 40 90
pfn@jolimont.be
UZ ANTWERPEN (81160393)

 

03 821 21 82
platformbis@uza.be
UZ GENT (84470073)

 

09 332 11 66
covidlab@uzgent.be
CHU – UCL – NAMUR (89160519) 081 42 48 45
plateformecovidnamur-chu@uclouvain.be

Enkel de arts heeft toegang tot de resultaten indien zijn/haar account gelinkt werd aan de desbetreffende instelling.

Waar nodig, dient de arts de resultaten te bespreken met de directeur/directrice van de instelling om tijdig de nodige maatregelen te kunnen nemen. Hierbij dient steeds het confidentiële karakter gewaarborgd te blijven.

Dit is niet mogelijk. U dient hiervoor contact op te nemen met uw arts of de verantwoordelijke arts voor de betrokken collectiviteit.

Voor alle instellingen (woonzorg, gevangenissen, asielcentra,…) zullen de resultaten gedurende 14 dagen na staalafname beschikbaar zijn via de toepassing. Nadien zijn resultaten enkel beschikbaar via de dokterspakketten van de artsen die toegang hebben tot het resultaat.

https://www.ehealth.fgov.be/file/view/AXV0gygqdDaxruxu0F1b

 

Als patiënt kan je via mijngezondheid.be je testresultaat raadplegen.

Opmerking: Wij verzoeken u vriendelijk om hiervoor niet het call center, noch de labo’s te contacteren. Deze mensen mogen u noch telefonisch, noch via mail informeren omtrent uw resultaten. U dient hiervoor contact op te nemen met uw arts of de verantwoordelijke arts voor de betrokken collectiviteit.

Neen, enkel bevoegde artsen hebben toegang tot de resultaten van hun respectievelijke patiënten.

Een bedrijfsarts kan toegang krijgen tot de testresultaten indien hij zich correct registreert voor de onderneming in de voorschrijftool.

https://www.ehealth.fgov.be/file/view/AXV0gygqdDaxruxu0F1b

Via de toepassing: enkel de arts die op eer verklaart voor de voorziening op te treden kan de resultaten consulteren.

https://www.ehealth.fgov.be/file/view/AXV0gygqdDaxruxu0F1b

Via eHealth platform: de behandelende arts (die een therapeutische relatie heeft met de patiënt) of de “extra” artsen die werden toegevoegd bij ingave van het staal. Zodra de resultaten van de staalafname beschikbaar zijn worden deze automatisch doorgestuurd naar het eHealth-platform en beschikbaar voor de betrokken artsen.

Via mijngezondheid.be / masanté.be: de patiënt kan resultaat consulteren van zodra beschikbaar.

Teststrategie collectiviteiten (3)

Testing in privépraktijk valt niet onder de teststrategie van het federaal test platform.

Testen in een privépraktijk verlopen via het klassieke circuit:

 • U verkrijgt testmateriaal van het labo waarmee u samenwerkt. U verstuurt de testen tevens naar dit labo. Het labo zal vervolgens via het reguliere circuit factureren.

Het is de verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke artsen om te bepalen wie wordt getest in lijn met de gevalsdefinitie zoals opgesteld door Sciensano (https://covid-19.sciensano.be/nl/covid-19-gevalsdefinitie-en-testing).

Dit is de verantwoordelijkheid van de regio’s in lijn met de geldende teststrategie.