Categorie: Coronalert

Waarom het doorgeven, aan Sciensano, van een testcode van 17 cijfers gegeneerd door app Coronalert belangrijk is

De contactopvolginsapp Coronalert werkt volledig met anonieme gegevens. Wanneer verschillende gebruikers van de app nauw met mekaar in contact komen, wordt tussen mekaars toestellen inhoudsloos ‘gebrabbel’ uitgewisseld. Uit dat inhoudsloos ‘gebrabbel’ kan noch mekaars identiteit worden afgeleid, noch de plaats waar het contact heeft plaatsgevonden. Als iemand besmet is, publiceert die zijn ‘gebrabbel’ van de voorbij dagen op een centrale server. Iedereen die dat ‘gebrabbel’ ook in het geheugen van zijn toestel vindt, weet dat hij in nauw contact is geweest met een besmet persoon, zonder dat ontluisterd wordt wie de besmette persoon is en waar het contact plaatsvond. De...