Vertrouwelijkheidsclausule

De call center medewerker is gehouden tot het beroepsgeheim. Hij dient alle informatie die beschikbaar is en ingevoerd wordt op het call center platform strikt vertrouwelijk te behandelen en niet buiten de context van de opdracht te gebruiken of bekend te maken.

Alle informatie die de de call center medewerker verkreeg of opstelde in uitvoering van de opdracht en bijhoudt buiten het call center platform moet worden vernietigd van zodra deze niet meer nodig is en ten laatste bij het beëindigen van de opdracht.

De call center medewerker beseft dat zijn opdracht de verwerking van gevoelige persoonsgegevens inhoudt. Persoonsgegevens mogen enkel worden verwerkt (inclusief geraadpleegd) voor zover strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht.

De call center medewerker moet elk incident (in het bijzonder een persoonsgegevenslek) onmiddellijk aan de opdrachtgever melden.