Field Agent

Functieomschrijving Field Agent

Als Field Agent maak je deel uit van het identificatieteam en word je ingeschakeld bij het identificeren, bevragen en adviseren van personen die in contact zijn gekomen met mogelijke COVID-19 besmette personen. Hiervoor dien je ter plaatse te gaan en aan te bellen op het adres waar deze persoon zich bevindt. Voor de bezoeken en gesprekken zal je beschikken over de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen. Je zal ook over elektronische communicatie­middelen beschikken om deze informatie te verzamelen en door te geven.

Er zijn 3 verschillende types van gesprekken met deze personen: een indexgesprek, een eerste contactgesprek en een vervolggesprek.

Concreet betekent dit dat je als Field Agent voor een indexgesprek de mogelijke COVID-19 besmette persoon thuis opzoekt en een lijst opstelt van personen waarmee hij/zij in contact is geweest gedurende een bepaalde periode. Je maakt hierbij ook een inschatting van het risico tot overdracht voor elk van deze contacten op basis van vastgelegde criteria.

Voor een eerste contactgesprek bezoek je als Field Agent de contacten die op de lijst staan van de indexpatiënt en werkt met hen een vooraf gedefinieerde vragenlijst af om het risico te bepalen op een mogelijke besmetting en verdere verspreiding. Met de resultaten van dit vraaggesprek bepaal je dan het risicoprofiel van je gesprekspartner en kan je hen de gepaste adviezen geven.

Een vervolggesprek wordt gehouden wanneer de op te volgen persoon gedurende de opvolgperiode van 14 dagen niet reageert op SMS- of call-berichten of wanneer de persoon niet reageert op een call nadat hij/zij aangegeven heeft symptomen te vertonen.

Na elk van deze gesprekken verzeker je ook de administratieve opvolging door het invoeren van de verkregen data.

Je ziet erop toe dat je de noodzakelijke kennis van de te gebruiken regels, procedures en beschermingsmaatregelen verwerft en bijwerkt.

Je stelt verbeteringen aan de scripts voor op basis van je ervaring tijdens gesprekken.

Profiel

Je genoot een opleiding Hoger Onderwijs. Bij voorkeur is die opleiding gezondheidskundig (sociaal verpleegkundige, maatschappelijk werker, vroedkundige, …), of je hebt een aangetoonde affiniteit met de gezondheidssector.

Uiteraard spreek je vloeiend Nederlands, Frans of Duits. Wanneer je nog andere talen beheerst, is dat een pluspunt (Engels, Frans, Turks, Arabisch, Pools,…).

Uitstekende luister- en communicatievaardigheden zijn je eigen, net als een goed leervermogen.

Aangezien er van je verwacht wordt dat je mensen ter plaatse gaat bezoeken, ben je in het bezit van een rijbewijs B en heb je een wagen ter beschikking.

Een vertrouwdheid met ICT tools is een meerwaarde, net als een eerdere ervaring met veldwerk.

Aanbod en engagement

Je toont interesse voor een contract van bepaalde duur met een duurtijd van 2 maanden met de mogelijkheid tot verlenging.

Je engagement bestaat uit:

  • Opleiding volgen
  • Slagen in korte proef
  • Deelnemen aan intervisie (1u/week)
  • Minstens 75 uur prestaties tijdens de contractduur (anders moeilijke kosten/baten in opleiding en opbouw ervaring) en minstens 2d/week, zodat ervaring opgebouwd wordt en behouden