Field Agent Supervisor

Functieomschrijving Field Agent Supervisor

De Field Agents werken als een identificatieteam dat ter plaatste gaat en informatie vergaart voor het identificeren, bevragen en adviseren van personen die in contact zijn gekomen met mogelijke COVID-19 besmette personen.

Er zijn 3 verschillende types van gesprekken met deze personen: een indexgesprek, een eerste contactgesprek en een vervolggesprek.

Concreet betekent dit dat de Field Agents voor een indexgesprek de mogelijk COVID-19 besmette persoon thuis opzoeken en een lijst opstellen van personen waarmee hij/zij in contact is geweest gedurende een bepaalde periode. Hierbij wordt ook een inschatting van het risico tot overdracht opgemaakt voor elk van deze contacten op basis van vastgestelde criteria.

Tijdens een eerste contactgesprek bezoeken de Field Agents de personen die op de lijst staan van de indexpatiënt en werken met hen een vooraf gedefinieerde vragenlijst af om het risico te bepalen van deze personen op een mogelijke besmetting en verdere verspreiding. Met de resultaten van dit vraaggesprek wordt het risicoprofiel bepaald en de gepaste adviezen gegeven voor de volgende 14 dagen.

Een vervolggesprek met de contacten wordt gehouden wanneer deze gedurende deze 14 dagen niet reageren op SMS- of call-berichten, of wanneer de persoon niet reageert op een call nadat hij/zij aangegeven heeft symptomen te vertonen.

Als Field Agent Supervisor sta je in voor het begeleiden, opleiden en aansturen, deels van op afstand, van deze junior medewerkers. Hierbij ben je verantwoordelijk voor het opstellen van een planning voor de bovenstaande types van gesprekken en het maken van de taakverdeling, het coachen van medewerkers en het opvolgen van hun prestaties op vlak van kwaliteit en performantie.

Je stelt verbeteringen aan de scripts voor op basis van je ervaringen.

Profiel

Je beschikt over een diploma hoger onderwijs in de gezondheidssector en bij voorkeur in de sociale gezondheidssector (sociaal verpleegkundige, public health arts, …), hebt ook in die sector gewerkt en je bent vertrouwd met informaticatools.

Je drukt je vlot uit in het Nederlands, Frans of Duits.

Kennis van andere bijkomende talen (Engels, Turks, Arabisch, Oost Europese talen, …) is een pluspunt.

Verder heb je sterke luister- en communicatievaardigheden, een mature persoonlijkheid en goede analysevaardigheden.

Als leidinggevende heb je de nodige ambitie en capaciteiten om leiding te geven en ben je zeer organisatorisch en planmatig ingesteld.

Daarnaast heb je een goed leervermogen en werk je graag in teamverband.

Er worden opleidingen aangeboden en er is een goede omkadering voorzien.

Een eerste ervaring als Field Agent Supervisor of in het leiden van een team is een troef.

Aanbod en engagement

Je toont interesse voor een contract van bepaalde duur met een duurtijd van 2 maanden in minimaal 80% inzetbaarheid, met de mogelijkheid tot verlenging.

Je engagement bestaat uit:

  • Opleiding volgen
  • Slagen in korte proef
  • Deelnemen aan intervisie (1u/week)