Collectiviteiten

Indien een geïnfecteerd persoon in een gemeenschap leeft of ermee in contact is geweest, is het van belang dat het call center de referentiearts van die gemeenschap of collectiviteit kan verwittigen.

Daarom dient het call center te beschikken over de referentieartsen van deze collectiviteiten. Meer bepaald gaat het over

  • woon- en zorgcentra;
  • instellingen voor gehandicapten;
  • onderwijsinstellingen;
  • kinderdagverblijven;
  • asielcentra;
  • centra voor daklozen;
  • gevangenissen;
  • openbare jeugdinstellingen.

Aan de bevoegde diensten van de Gemeenschappen, Gewesten en Federale Overheid wordt dus gevraagd om de betrokken collectiviteiten op te lijsten en de eindverantwoordelijken en de referentieartsen in een naverwerkbare tabel mee te delen. Dit beschrijving van de in te vullen tabel kan hier worden teruggevonden in PDF of XLSX formaat. De ingevulde tabel moet worden opgestuurd naar callcentercovid19@ehealth.fgov.be