Informatie

Regelgeving

Ministerieel besluit van 24 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (artikel 10)

Ministerieel besluit van 10 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID−19 te
beperken (artikel 3)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/858 van de Commissie tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/253 wat betreft alarmmeldingen als gevolg van ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid en voor de opsporing van contacten van passagiers die zijn geïdentificeerd met behulp van traceringsformulieren voor passagiers

Besluit nr. 1082/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 over ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid

WHO International health regulations (article 23) (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 juni 2007)

Koninklijk besluit van 29 oktober 1964 betreffende de gezondheidspolitie van het internationaal verkeer

Ontwerpformulier

Draft Belgian Public Health Passenger Locator Form

Bestaande instrumenten

Public Health Passenger Locator Form

EU Healthy Gateways

Passenger Name Record (PNR) – Advanced Passenger Information (API)

TravellersOnline

Maritime declaration of health (WHO International health regulations – article 37 & annex 8) 

Classificatiesystemen voor landen en hun deelgebieden

EU: NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics)

Rest van de wereld: ISO 3166-2

Landencodes Statbel

Buitenlandse systemen

Protocol for arrivals in and departures from Greece

 Public Health Passenger Locator Form

Spain Travel Health

 Gov.UK Covid-19 form