Eerste hulp bij EU Digitaal COVID Certificaat

Een burger wenst een herstelcertificaat

Algemene toelichting

Een herstelcertificaat wordt uitgereikt indien een positief PCR-testresultaat m.b.t. de burger geregistreerd is in de Gegevensbank I van Sciensano met een staalafnamedatum van maximum 180 dagen geleden. De burger wordt geïdentificeerd met zijn INSZ.

Indien er meerdere positieve PCR-testresultaten m.b.t. eenzelfde burger zijn geregistreerd in de Gegevensbank I van Sciensano, wordt er geen rekening gehouden met de positieve PCR-testresultaten waarvan de staalafnamedatum ouder is dan 90 dagen vóór de staalafnamedatum van het meest recente positieve PCR-testresultaat. Een periode van meer dan 90 dagen tussen staalafnamedatums van verschillende positieve PCR-testresultaten wijst immers op een nieuwe besmetting na een herstel van een vorige besmetting, en dan wordt het herstelcertificaat afgeleverd op basis van het herstel van de recentste besmetting.

Het herstelcertificaat is geldig vanaf 11 dagen na de staalafnamedatum van het oudste PCR-testresultaat waarmee rekening wordt gehouden en tot 180 dagen na die staalafnamedatum.

De positieve PCR-testresultaten worden aan de Gegevensbank I van Sciensano meegedeeld door het labo dat de test heeft uitgevoerd via het elektronisch bericht LaboratoryTestResult, met vermelding van het INSZ van de geteste persoon en, bij voorkeur, de CTPC op basis waarvan de staalafname voor de test is uitgevoerd. Het INSZ en de CTPC moeten aan het labo zijn meegedeeld door degene die de staalafname heeft gedaan via het elektronisch bericht LaboratoryTestRequest.

Een burger kan via www.mijngezondheid.belgie.be, na authenticatie, alle PCR-testresultaten raadplegen die m.b.t. hem beschikbaar zijn op de resultatenservers van de labo’s. PCR-testresultaten die niet beschikbaar zijn op de resultatenserver van een labo zijn ook niet beschikbaar in de Gegevensbank I van Sciensano.

Indien de CTPC op basis waarvan de test is uitgevoerd, is meegedeeld aan de Gegevensbank I van Sciensano, kan de burger op basis van deze CTPC via www.mijngezondheid.belgie.be nagaan of het testresultaat beschikbaar is in de Gegevensbank I van Sciensano.

Wat kan een burger zelf nagaan en hoe ?

Voor staalafnames van maximum 60 dagen geleden: nagaan of het positieve PCR-testresultaat beschikbaar is in Gegevensbank I bij Sciensano

Zoek de CTPC op die werd gebruikt voor de staalafname voor de PCR-test

 • hetzij door hem op te zoeken in de sms of de mail waarmee hij je werd bezorgd
 • hetzij via de functie ‘Overzicht van lijn CTPC-codes’ in de tegel ‘COVID 19 – Persoonsgegevens’ op www.mijngezondheid.belgie.be

Zoek vervolgens op basis van deze CTPC het testresultaat op via de functie ‘Testresultaat via CTPC-code’ in de tegel ‘COVID 19 – Persoonsgegevens’ op www.mijngezondheid.belgie.be

 • indien er geen PCR-testresultaat of er een verkeerd PCR-testresultaat beschikbaar is, neem contact met het labo en vraag
  • om het (juiste) PCR-testresultaat mee te delen aan de Gegevensbank I van Sciensano
  • via het elektronisch bericht LaboratoryTestResult
  • met vermelding van het INSZ en de CTPC op basis waarvan de test is uitgevoerd
 • indien er wel een positief PCR-testresultaat beschikbaar is dat aanleiding zou moeten geven tot een herstelcertificaat, maar er is geen herstelcertificaat beschikbaar, neem contact op met …

Voor staalafnames van meer dan 60 dagen en maximum 180 dagen geleden: nagaan of het positieve PCR-testresultaat beschikbaar is op de resultatenserver van het labo

Zoek de testresultaten op via de functie ‘Mijn testresultaat(en)’ in de tegel ‘COVID 19 – Persoonsgegevens’ op www.mijngezondheid.belgie.be

 • indien een positief PCR-testresultaat beschikbaar is, neem contact met het labo en vraag
 • indien er geen positief PCR -testresultaat beschikbaar is van maximum 180 dagen geleden, heb je geen recht op een herstelcertificaat

Een burger wenst een vaccinatiecertificaat

Algemene toelichting

Een vaccinatiecertificaat wordt uitgereikt indien een vaccinatie m.b.t. de burger is geregistreerd in Vaccinnet. De burger wordt geïdentificeerd met zijn INSZ.

Het vaccinatiecertificaat is geldig zolang de EU Verordening m.b.t. het digitaal EU-COVID-certificaat van toepassing is, met name tot 30 juni 2022.

De vaccinaties worden aan Vaccinnet meegedeeld door degene die de vaccinatie heeft uitgevoerd.

Een burger kan via www.mijngezondheid.belgie.be, na authenticatie, zijn vaccinatiegegevens in Vaccinnet raadplegen.

Wat kan een burger zelf nagaan en hoe ?

Nagaan of de vaccinatiegegevens correct zijn opgenomen in Vaccinnet

Zoek de informatie beschikbaar in Vaccinnet op via de functie ‘Mijn vaccinatiegegevens’ in de tegel ‘COVID 19 – Persoonsgegevens’ op www.mijngezondheid.belgie.be

 • indien de informatie over je vaccinatietoestand verkeerd is, neem contact op met degene die de vaccinatie heeft uitgevoerd en vraag om de vaccinatietoestand te corrigeren in Vaccinnet; de manier waarop je dit kan doen, verschilt naargelang het gewest waar je woont en staat nader toegelicht op www.covidsafe.be/nl/veelgestelde-vragen
 • indien de informatie over je vaccinatietoestand juist is, maar er is geen juist vaccinatiecertificaat beschikbaar, neem contact op met …

Een burger wenst een testcertificaat

Algemene toelichting

Een testcertificaat wordt uitgereikt indien

 • een negatief PCR-testresultaat m.b.t. de burger geregistreerd is in de Gegevensbank I van Sciensano met een staalafnamemoment van maximum 72 uur geleden of
 • een negatief snelle-antigeentestresultaat m.b.t. de burger geregistreerd is in de Gegevensbank I van Sciensano met een staalafnamemoment van maximum 48 uur geleden.

De burger wordt geïdentificeerd met zijn INSZ.

Het testcertificaat is geldig vanaf het staalafnamemoment tot 72 uur respectievelijk 48 uur na de staalafname naargelang de uitgevoerde test een PCR-test respectievelijk een snelle-antigeentest is.

De negatieve PCR-testresultaten worden aan de Gegevensbank I van Sciensano meegedeeld door het labo dat de test heeft uitgevoerd via het elektronisch bericht LaboratoryTestResult, met vermelding van het INSZ van de geteste persoon en, bij voorkeur, de CTPC op basis waarvan de staalafname voor de test is uitgevoerd. Het INSZ en de CTPC moeten aan het labo zijn meegedeeld door degene die de staalafname heeft gedaan via het elektronisch bericht LaboratoryTestRequest.

De negatieve snelle-antigeentestresultaten worden aan de Gegevensbank I van Sciensano meegedeeld door zorgverstrekker die de snelle-antigeentest heeft uitgevoerd via het elektronisch bericht RapidTestResult, met vermelding van het INSZ van de geteste persoon en, bij voorkeur, de CTPC op basis waarvan de staalafname voor de test is uitgevoerd.

Een burger kan via www.mijngezondheid.belgie.be, na authenticatie, alle PCR-testresultaten raadplegen die m.b.t. hem beschikbaar zijn op de resultatenservers van de labo’s. PCR-testresultaten die niet beschikbaar zijn op de resultatenserver van een labo zijn ook niet beschikbaar in de Gegevensbank I van Sciensano.

Indien de CTPC op basis waarvan de test is uitgevoerd, is meegedeeld aan de Gegevensbank I van Sciensano, kan de burger op basis van deze CTPC via www.mijngezondheid.belgie.be nagaan of het testresultaat beschikbaar is in de Gegevensbank I van Sciensano.

Wat kan een burger zelf nagaan en hoe ?

Nagaan of het negatieve testresultaat beschikbaar is in Gegevensbank I bij Sciensano

Zoek de CTPC op die werd gebruikt voor de staalafname voor de test

 • hetzij door hem op te zoeken in de sms of de mail waarmee hij je werd bezorgd
 • hetzij via de functie ‘Overzicht van lijn CTPC-codes’ in de tegel ‘COVID 19 – Persoonsgegevens’ op www.mijngezondheid.belgie.be

Zoek vervolgens op basis van deze CTPC het testresultaat op via de functie ‘Testresultaat via CTPC-code’ in de tegel ‘COVID 19 – Persoonsgegevens’ op www.mijngezondheid.belgie.be

 • indien er geen negatief PCR-testresultaat of er een verkeerd PCR-testresultaat beschikbaar is, neem contact met het labo en vraag
  • om het (juiste) PCR-testresultaat mee te delen aan de Gegevensbank I van Sciensano
  • via het elektronisch bericht LaboratoryTestResult
  • met vermelding van het INSZ en de CTPC op basis waarvan de test is uitgevoerd
 • indien er geen negatief snelle-antigeentestresultaat of er een verkeerd snelle-antigeentestresultaat beschikbaar is, neem contact op met zorgverstrekker die de snelle-antigeentest heeft uitgevoerd en vraag
  • om het (juiste) snelle-antigeentestresultaat mee te delen aan de Gegevensbank I van Sciensano
  • via het elektronisch bericht RapidTestResult
  • met vermelding van het INSZ en de CTPC op basis waarvan de test is uitgevoerd
 • indien er wel een negatief PCR-testresultaat of snelle-antigeentestresultaat beschikbaar is dat aanleiding zou moeten geven tot een testcertificaat, maar er is geen testcertificaat beschikbaar, neem contact op met …