Regelgeving

Positief recht

Koninklijk besluit van 17 september 2020 tot uitvoering van het koninklijk besluit nr. 44 van 26 juni 2020 betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde regionale overheden of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano

Ministerieel besluit van 22 augustus 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (artikelen 2 en 11)

Ministerieel besluit van 24 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (artikel 10)

Ministerieel besluit van 10 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID−19 te
beperken (artikel 3)

Koninklijk besluit nr. 44 van 26 juni 2020 betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde regionale overheden of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano

Koninklijk besluit nr. 25 van 28 mei 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 18 van 4 mei 2020 tot oprichting van een databank bij Sciensano in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19

Koninklijk besluit nr. 18 van 4 mei 2020 tot oprichting van een databank bij Sciensano in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19

Beraadslaging nr. 20/132 van 3 mei 2020, gewijzigd op 13 mei 2020, 2 juni 2020, 7 juli 2020 en 31 juli 2020, betreffende de mededeling van persoonsgegevens door diverse zorgverleners of organisaties in de gezondheid of de zorg aan Sciensano en de verdere mededeling ervan in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19

Voorstellen van regelgeving en adviezen

Advies AW 2020/37 van de Vlaamse Toezichtscommissie voor de verwerking van persoonsgegevens over het ontwerp van uitvoerend samenwerkingsakkoord

Advies n° 79/2020 van de Gegevensbeschermingsautoriteit over het ontwerp van koninklijk besluit en het ontwerp van uitvoerend samenwerkingsakkoord

Ontwerp van uitvoerend samenwerkingsakkoord van … 2020 tussen de Federale staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de digitale contactopsporingsapplicatie(s), overeenkomstig artikel 92bis, §1, derde lid, van de Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen – versie voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Vlaamse Toezichtscommissie

Ontwerp van koninklijk besluit van … 2020 tot uitvoering van het koninklijk besluit nr. 44 betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde regionale overheden of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano – versie voorgelegd aan de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit

Ontwerp van samenwerkingsakkoord van … 2020 tussen de Federale staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano

Advies n° 64/2020 van de Gegevensbeschermingsautoriteit over het ontwerp van samenwerkingsakkoord

Advies 67719/VR van de Raad van State over het ontwerp van samenwerkingsakkoord

Ontwerp van samenwerkingsakkoord van … 2020 tussen de Federale staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde regionale overheden of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano – versie voorgelegd aan de Raad van State, de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Vlaamse Toezichtscommissie

Advies 67425/3 t.e.m. 67427/3 van de Raad van State over het wetsvoorstel

Advies nr. 42/2020 van de Gegevensbeschermingsautoriteit over het wetsvoorstel

Wetsvoorstel tot oprichting van een databank bij Sciensano in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19

Advies nr. 36/2020 van de Gegevensbeschermingsautoriteit over het ontwerp van koninklijk besluit nr. 18

Ontwerp van koninklijk besluit nr. 18 – versie voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit