eForm LaboratoryTestRequest

De eForm LaboratoryTestRequest is het gestandaardiseerd elektronisch bericht dat aan een laboratorium, dat een COVID-19 test moet uitvoeren, wordt verzonden, naast het afgenomen staal. Dit elektronisch bericht wordt verzonden naar de eHealthbox van het laboratorium door de arts of de staalafnamepost die het staal afneemt. Het kan aldus worden verzonden door

  • het softwarepakket van een huisarts die een staal afneemt
  • de generieke webtoepassing die ter beschikking staat van artsen van collectiviteiten of arbeidsartsen, indien deze artsen een staal afnemen
  • het softwarepakket van een staalafnamepost of een generieke webtoepassing die ter beschikking staat van de staalafnameposten, indien het staal wordt afgenomen in een staalafnamepost

Meer informatie over eForm LaboratoryTestRequest gaat hieronder