Verzenden van een staal voor een PCR-test

Stalen voor een PCR-test kunnen voor analyse worden gestuurd naar

Verzending naar erkend klinisch laboratorium

De verzending van een staal voor een PCR-test naar een erkend laboratorium dient gepaard te gaan met het opsturen, naar de eHealthbox van het erkend labo, van een elektronisch bericht LaboratoryTestRequest. Het elektronisch bericht wordt verzonden door degene die de staalafname verricht

Verzending naar een laboratorium van het federaal platform 2.0

De verzending van een staal voor een PCR-test naar een laboratorium van het federaal platform 2.0 dient gepaard te gaan met het opsturen, naar de eHealthbox van dat laboratorium, van een elektronisch bericht LaboratoryTestRequest. Het elektronisch bericht wordt verzonden door degene die de staalafname verricht

In elk van deze softwarepakketten of tools kan bij het aanmaken van het elektronisch bericht worden aangevinkt dat het staal wordt verzonden naar een laboratorium van het federaal platform 2.0. In dat geval kan enkel worden gekozen uit één van de laboratoria van het federaal platform 2.0.

Alle stalen die verzonden worden naar het federaal platform 2.0 hebben een staalnummer met een vaste structuur. Het staalnummer staat op het staal in de vorm van een barcode. Er wordt sterk aangeraden om de barcode in het gebruikte softwarepakket of tool in te lezen met een scanner. De software dient te controleren of het staalnummer een juiste structuur heeft en een foutmelding te geven indien het ingetikte of ingescande staalnummer geen juiste structuur heeft.

Van de ontwikkelaars van de software wordt verwacht dat

  • de controle op het staalnummer geschiedt op de structuur van optie 2 uit het document; tot 1 december 2020 geeft dit een niet blokkerende foutmelding omdat nog stalen met een oud staalnummer kunnen worden gebruikt met de structuur van optie 1 uit het document
  • het inscannen van het staalnummer niet automatisch aanleiding geeft tot het verzenden van het elektronisch bericht, zodat de juistheid ervan én door de software én visueel kan worden gecontroleerd vóór de verzending van het elektronisch bericht