Mededeling testresultaten aan Sciensano

Context

Er zijn verschillende soorten testen (zie ReTAM/LOINC codes), die worden gebruikt voor verschillende doeleinden (diagnose, screening, onderzoek, …)

Een indeling is mogelijk volgens verschillende dimensies

 • in functie van wat wordt gemeten (type test)
  • testen die besmetting meten
   • RNA virus (PCR)
   • antigeen
  • testen die aanwezigheid van antilichamen meten
 • in functie van het soort staal dat wordt afgenomen
  1. uitstrijk van nasofarynx
  2. uitstrijk van orofarynx (9 tot 10 cm diep)
  3. uitstrijk van inwendige neus (4 cm diep – mid-turbinate)
  4. uitstrijk van uitwendig neusgat (2 cm diep – anterior nares)
  5. gecombineerde uitstrijk van orofarynx en van uitwendig neusgat
  6. speeksel (saliva)
  7. bloed
  8. plasma
  9. uitgeademde lucht
 • in functie van het soort analyse
  • door laboratorium
  • sneltest
  • zelftest

Het type test bepaalt welke soorten stalen en welke soorten analyses mogelijk zijn

 • PCR-testen zijn mogelijk op basis van staalsoorten 1 t.e.m. 6 en de analyse geschiedt steeds door een laboratorium
 • antigeen testen zijn mogelijk op basis van staalsoorten 1 t.e.m. 5 en de analyse kan op dit ogenblik geschieden hetzij door een laboratorium, hetzij ‘at the point of care’
 • testen die antilichamen meten zijn mogelijk op staalsoorten 7 en 8 en de analyse kan op dit ogenblik geschieden hetzij door een laboratorium, hetzij ‘at the point of care’

Sommige testen moeten worden ‘voorgeschreven’ door of onder verantwoordelijkheid van een arts, andere in bepaalde omstandigheden niet

Sommige staalafnames moeten geschieden door een zorgverstrekker, andere niet

De mogelijke resultaten van een test die moeten kunnen worden opgenomen in de gegevensbank bij Sciensano zijn positief, negatief of onbeslist

Van sommige soorten tests moeten alle resultaten worden opgenomen in de gegevensbank bij Sciensano, van andere soorten tests enkel de positieve resultaten

Het soort test en de reden van het voorschrijven ervan bepalen al dan niet terugbetaling door overheid (ZIV of gemeenschap)

In functie van het resultaat van bepaalde testen kan de geteste persoon al dan niet toelating krijgen voor deelname aan bepaalde activiteiten

Het kan zijn dat een negatief testresultaat moet worden gevolgd door het voorschrijven van een andere test

Benodigde informatie over het resultaat in de gegevensbank bij Sciensano (blauw meegedeeld via gegevensbank CTPC, zwart meegedeeld rechtstreeks aan Sciensano, cursief is verplicht veld)

 • INSZ (rijksregisternummer of bisnummer) of ternummer van geteste persoon
 • CTPC
 • reden van de toekenning van de CTPC
 • telefoonnummer, bij voorkeur GSM-nummer van de testen persoon
 • mailadres van de te testen persoon
 • indien de te testen persoon symptomatisch is, de datum van begin van  de symptomen
 • het feit of de te testen persoon al dan niet een essentieel beroep uitoefent
 • indien van toepassing, de identiteit van de collectiviteit of de onderneming waartoe de te testen persoon behoort
 • RIZIV-nummer van de (maximaal 3) arts(en) aan wie het testresultaat moet worden toegestuurd
 • type staal (zie Snomed CT codes)
  • uitstrijk van nasofarynx
  • uitstrijk van orofarynx
  • uitstrijk van inwendige neus (4 cm diep – mid-turbinate)
  • uitstrijk van uitwendig neusgat (2 cm diep – anterior nares)
  • gecombineerde uitstrijk van orofarynx en van uitwendig neusgat
  • speeksel (saliva)
  • bloed
  • plasma
  • uitgeademde lucht
 • type uit te voeren test
 • type van analyse
  • door laboratorium
  • sneltest
  • zelftest
 • identiteit van degene die beslist tot test
  • RIZIV-nummer van zorgverstrekker of zorginstelling of
  • INSZ van zorgverstrekker
 • reden van beslissing tot test (TP-codes)
 • datum van beslissing tot test
 • de datum vanaf wanneer een staal mag afgenomen worden op basis van deze CTPC
 • de datum tot wanneer een staal mag worden afgenomen worden op basis van deze CTPC
 • plaats van staalafname
  • RIZIV-nummer van zorgverstrekker of zorginstelling of
  • INSZ van zorgverstrekker of
  • ondernemingsnummer van collectiviteit of onderneming
 • datum van staalafname
 • uur van staalafname
 • indien de te testen persoon de app Coronalert gebruikt, de testcode (17 cijfers) gegenereerd door de app van de persoon, en de begindatum van besmettelijkheid berekend door de app van de persoon
 • staalnummer
 • testnummer
 • plaats van analyse
  • RIZIV-nummer van laboratorium of
  • RIZIV-nummer of INSZ van zorgverstrekker en/of
  • RIZIV-nummer of HCO-nummer van zorgverstrekker of
  • ondernemingsnummer of ander identificatienummer van collectiviteit of onderneming
 • datum van analyse
 • testresultaat
  • positief
  • negatief
  • onbeslist
 • [viral load (enkel PCR-test): CT-waarde of kwalitatieve interpretatie ?]
 • [foto van testresultaat]

Wijze van inzameling van de informatie over het resultaat door Sciensano

Voorschrift nodig

staalafname onmiddellijk

tussenkomst labo -> informatie meegedeeld via gegevensbank CTPC en door labo via LaboratoryTestResult vanuit softwarepakket labo

geen tussenkomst labo

staalafname door zorgverstrekker -> informatie meegedeeld door zorgverstrekker die staalafname doet via gegevensbank CTPC en door RapidTestResult (eventueel enkel positieve resultaten bij bepaalde tests), hetzij vanuit eigen softwarepakket, hetzij vanuit voorschrijftool collectiviteitsartsen (waarbij per collectiviteit alle testresultaten kunnen worden gevisualiseerd), uitgebreid tot apothekers

staalafname door niet-zorgverstrekker (niet vóór einde 2020) -> informatie (eventueel enkel positieve resultaten bij bepaalde tests) meegedeeld door geteste persoon via webform (beschikbaar op PC en smartphone)

staalafname niet onmiddellijk (tussenkomst staalafnamepost via activatiecode voor test)

tussenkomst labo -> informatie meegedeeld via gegevensbank CTPC en door labo via LaboratoryTestResult vanuit softwarepakket labo

geen tussenkomst labo

staalafname door zorgverstrekker -> informatie meegedeeld door zorgverstrekker die staalafname doet via gegevensbank CTPC en door RapidTestResult (eventueel enkel positieve resultaten bij bepaalde tests), hetzij vanuit eigen softwarepakket, hetzij vanuit module 3 reserveringstool

staalafname door niet-zorgverstrekker

Geen voorschrift nodig

staalafname onmiddellijk

staalafname door zorgverstrekker -> informatie meegedeeld door zorgverstrekker die staalafname doet via gegevensbank CTPC en door RapidTestResult (eventueel enkel positieve resultaten bij bepaalde tests), hetzij vanuit eigen softwarepakket, hetzij vanuit voorschrijftool collectiviteitsartsen (waarbij per collectiviteit alle testresultaten kunnen worden gevisualiseerd), uitgebreid tot apothekers

staalafname door niet-zorgverstrekker (niet vóór einde 2020) -> informatie (eventueel enkel positieve resultaten bij bepaalde tests) meegedeeld door geteste persoon via webform (beschikbaar op PC en smartphone)

staalafname niet onmiddellijk

Wijze van invoer van velden

Invulscherm wordt dynamisch opgebouwd in functie van reeds ingevulde velden

Waar mogelijk worden waarden vooringevuld vanuit systeem (vb. datum), ander veld of ingave in hetzelfde veld in vorig record (vb. plaats van analyse)

Wijze van raadpleging en visualisatie

Per persoon op INSZ of ternummer

Per collectiviteit of onderneming en per tijdsperiode