Zijn de containerparken gesloten?

Zijn de containerparken gesloten?

Zijn de containerparken gesloten?

De regeling omtrent containerparken kan worden gevonden op de websites van de betrokken gewesten. De regeling voor Vlaanderen is te vinden op: https://ovam.be/corona-impact#inzameling. De regeling voor Wallonië is te vinden op: http://environnement.wallonie.be/ De regeling voor Brussel...

Wat met overheidsadministraties (bijvoorbeeld gemeenten)?

Wat met overheidsadministraties (bijvoorbeeld gemeenten)?

De administraties moeten blijven functioneren om hun taken te blijven garanderen mits inachtneming van de social distancing maatregelen en/of telewerken waar mogelijk. De overheidsdiensten moeten de bevolking informeren over de mogelijkheden om documenten en...